Skip to ContentSkip to Navigation
Research The Groningen Research Institute for the Study of Culture (ICOG) Research Research centres Research Centre for Arts in Society Theme groups Cultuuronderwijs

Leergang Cultuuronderwijs (2013-)

Deze academische leergang komt tegemoet aan de behoefte, bij beleidsmakers en uitvoerders in het cultuureducatieve veld , aan een versterking van de theoretische onderbouwing van cultuuronderwijs. De leergang past in een ontwikkeling waarbij de aandacht minder op de randvoorwaarden (middelen en organisatie), en meer op inhoudelijke kwaliteit is gericht – op doorlopende leerlijnen, gedeelde referentiekaders voor evaluatie, en verankering van cultuuronderwijs in school en samenleving.

De leergang staat onder leiding van Eelco van Es (onderzoeker en docent aan de leerstoel Cultuur en Cognitie) en Irja Hartenberg (freelance onderzoeker cultuuronderwijs). Gerichte oefeningen stellen de deelnemers in staat zich te oefenen in het denken en schrijven over de eigen beroepspraktijk. Uiteindelijk zal een toenemend inzicht in de dynamiek van (cultuur-)onderwijs de efficiëntie en kwaliteit van het eigen werk moeten bevorderen.

Vaste spreker op het programma is Barend van Heusden (RUG, Cultuur en Cognitie). Gastcolleges werden in het verleden verzorgd door Jan Masschelein (KU Leuven, Wijsgerige Pedagogiek), Brecht Demeulenaere (Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming), Arjo Klamer (Erasmus Universiteit Rotterdam, Cultuur & Economie), Eerde Hovinga (VSB-fonds), Liesbeth Korthals Altes (RUG, Literatuurwetenschap), Bart Ramakers (RUG, Vroegmoderne letterkunde), Konstantin Mierau (RUG, Spaanse letterkunde), Pascal Gielen (RUG, Kunstsociologie), Leonieke Vermeer (RUG, moderne geschiedenis), Maarten Duijvendak (RUG, Erfgoedstudies) en Zoë Zernitz (K&C Drenthe).

Het schrijven van een kort essay (500 woorden) maakt deel uit van de selectieprocedure. Middels huiswerkopdrachten onderzoeken de deelnemers hoe ze de opgedane kennis kunnen inzetten in hun werk. De cursus wordt afgerond met een individueel essay (ca. 3000 woorden) over een aan de cursus en het eigen werk gerelateerd onderwerp.

Doelgroep

Voor een vierde jaargang van deze leergang zoeken we naar de mogelijkheden om een breed publiek aan te spreken. Onderwijsprofessionals die meer willen weten over vakoverstijgende vaardigheden en (cultuur-)onderwijs nodigen we van harte uit in een nieuwe ronde in te stromen. Deze cursus is met name geschikt voor beleidsmakers, (bovenschoolse) directies en lerarenopleiders die naar een kennisbasis zoeken voor het vormgeven en evalueren van (cultuur-)onderwijs. Bij voldoende aanmeldingen wordt een nieuwe ronde van deze leergang op poten gezet.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de coördinator, Eelco van Es, e.van.es@rug.nl , tel. 050 363 7363.

Een aantal essays die zijn voortgekomen uit vorige jaargangen van de leergang cultuuronderwijs:

2013. Agmar van Rijn. Deze kerk redt je leven

2013. Yolanda van den Berg. De kunst van erfgoededucatie

2014. Clara Linders. Teken een lijn en het wordt een zee en daartussen, daar zit ik

2014. Dorien Folkers. Denkbeelden in Beweging

Laatst gewijzigd:24 januari 2024 09:50