Skip to ContentSkip to Navigation
Research Groninger Expertisecentrum Taal- en Communicatiestoornissen Computer Articulatie Instrument (CAI)

Onderzoek

Het CAI is ontwikkeld door een projectgroep bestaande uit onderzoekers van het Radboudumc, de Universiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen. Voor de verdere ontwikkeling van het CAI en voor wetenschappelijk onderzoek naar spraakstoornissen worden de resultaten van CAI-testafnames – indien ouders toestemming geven—ge-upload naar een onderzoeksdatabase. Daarnaast loopt in samenwerking met meerdere instellingen onderzoek naar specifieke spraakstoornissen, zoals spraakontwikkelingsdyspraxie en dysartrie, waarbij het CAI een onderdeel van het test-instrumentarium vormt.

Last modified:14 February 2019 07.01 a.m.