Skip to ContentSkip to Navigation
Research Groninger Expertisecentrum Taal- en Communicatiestoornissen Computer Articulatie Instrument (CAI)

De projectgroepleden

Ben Maassen is als hoogleraar dyslexie en klinisch neuropsycholoog verbonden aan het Center for Language and Cognition Groningen (CLCG) van de Faculteit der Letteren, en de afdeling Neurowetenschappen / Research School of Behavioural and Cognitive Neurosciences (BCN) van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Centrale onderzoeksthema’s zijn spraakstoornissen, dyslexie en daaraan gerelateerde neurocognitieve dysfuncties.

Leenke van Haaften is als logopedist en spraak-taalpatholoog verbonden aan het Radboudumc. Op de afdeling logopedie houdt ze zich bezig met de zorg voor kinderen met neurologische aandoeningen. Zij is werkzaam in zowel de zorg als in het onderwijs en onderzoek.

Sanne Diepeveen is al logopedist en orthopedagoog verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zij vervult daar een rol in onderwijs en onderzoek. Zij werkt daarnaast in de praktijk met kinderen met spraak-taalstoornissen en dyslexie (onderzoek en behandeling).

Hayo Terband werkt als universitair docent bij Universiteit Utrecht en is als onderzoeker verbonden aan het Utrechts Instituut voor Linguïstiek - OTS. Het onderzoek van Hayo Terband richt zich op de onderliggende oorzaken van spraakontwikkelingsstoornissen en de mechanismen hoe deze zich uiten in symptomen.

Lenie van den Engel-Hoek PhD is als logopedist en universitair docent verbonden aan het Radboudumc. Op de afdeling logopedie houdt ze zich bezig met de zorg voor kinderen met neurologische aandoeningen. Zij is werkzaam in zowel de zorg als in het onderwijs en onderzoek.

Theo Veenker is ontwikkelaar van software t.b.v. wetenschappelijk experimenteel onderzoek, met name op gebied van psycholinguïstiek en logopedie. Oprichter van Beexy - Behavioral Experiment Software.

Bert de Swart werkt als universitair hoofddocent bij de afdeling Revalidatie van het Radboudumc en als lector Neurorevalidatie bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hij is werkzaam in zowel de zorg als in het onderwijs en onderzoek. Zijn expertise ligt op het gebied van de neurologische bewegingsstoornissen: dysartrie en dysfagie.

Laatst gewijzigd:14 februari 2019 07:00