Skip to ContentSkip to Navigation
Research Groninger Expertisecentrum Taal- en Communicatiestoornissen Computer Articulatie Instrument (CAI)

CAI beschikbaar voor logopedisten en onderzoekers

Datum:23 april 2019

Met ingang van 15 april 2019 is het CAI beschikbaar voor logopedisten. Deze blog biedt de mogelijkheid ervaringen in het gebruik van het CAI uit te wisselen, vragen te stellen aan de projectgroep over toepassingen, scoring en interpretatie, en mogelijke problemen te signaleren.

Wetenschappelijk onderzoek: In samenwerking met revalidatiecentra en audiologische centra lopen meerdere onderzoekslijnen naar spraakstoornissen bij kinderen, waarbij het CAI wordt ingezet. Deze onderzoeken leveren een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het CAI, waaronder de ontwikkeling van criteria voor diagnostiek van spraakachterstand en spraakstoornissen, en differentiaaldiagnostiek van subtypen. Daarnaast worden –indien ouders daar geen bezwaar tegen hebben— alle data van testafnames anoniem ge-upload naar een centrale server, beheerd door de projectgroep. Dit biedt de mogelijkheid het huidige, zeer omvangrijke bestand van normgegevens [ruim 1400 kinderen] nog verder uit te breiden, en bijzondere casus op het spoor te komen. Via deze blog worden voortgang en resultaten van dit onderzoek bekend gemaakt, en kunnen vragen en suggesties worden uitgewisseld.

Reacties

Reacties laden...