Skip to ContentSkip to Navigation
Research Groninger Expertisecentrum Taal- en Communicatiestoornissen Computer Articulatie Instrument (CAI)

Computer Articulation Instrument (CAI)

Twee promotie-onderzoeken (zie onder) hebben aangetoond dat het Computer Articulatie Instrument (CAI) een waardevolle bijdrage kan leveren aan de diagnostiek van spraakstoornissen bij Nederlandstalige kinderen (leeftijdsgroepen 2-3 jaar en 4-6 jaar). Het instrument kan gebruikt worden voor een beoordeling van de fonologische en spraakmotorische ontwikkeling.

De normgegevens van het CAI zijn verzameld bij ruim 1500 kinderen verspreid over Nederland. Daarnaast zijn er studies uitgevoerd bij meerdere groepen van in totaal 200 kinderen met uiteenlopende spraakstoornissen. Dit heeft belangrijke inzichten opgeleverd over de onderliggende, verstoorde fonologische en spraakmotorische processen.

Het CAI bestaat uit een pakket spreektaken, met voor elke spreektaak een specifieke analysemethode. Deze taken zijn:

  • Plaatjes benoemen;
  • Woordrepetitie;
  • Nonwoordimitatie en nonwoordrepetitie;
  • Diadochokinese.

De diversiteit aan spreektaken zorgt ervoor dat verschillende processen van de spraakontwikkeling worden gemeten, hetgeen een breed en gedifferentieerd beeld oplevert. Elk van de spreektaken is genormeerd, zodat een eventuele achterstand in de spraakontwikkeling kan worden vastgesteld en uitgedrukt in een percentielscore. Daarnaast kunnen sterkte-zwakte analyses worden gemaakt, resulterend in een spraakprofiel dat indicaties geeft in welk(e) proces(sen) een stoornis is gelokaliseerd.

Het CAI is computergestuurd. Zowel de testafname als de scoring verlopen grotendeels geautomatiseerd. Het resultaat is een rapport met ruwe scores en de genormeerde testuitslagen.

De CAI-software werd ontwikkeld door Beexy (Theo Veenker; zie: https://www.beexy.nl/). Het instrument wordt uitgegeven door Boom test onderwijs (zie: https://www.boomtestonderwijs.nl/product/100-7699_CAI-Basisset).

Referenties

van Haaften, L. (2020). Profiling typical and disordered speech production in children using the computer articulation instrument (CAI). Doctoral Dissertation Radboud University Nijmegen. Supervisors: Prof. Ben Maassen; Dr. Lenie Van Den Engel-Hoek; Dr. Bert De Swart. Nijmegen, December 17, 2020.
Download: https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/226632/226632.pdf

Diepeveen, S. (2022). Towards process-oriented diagnostics in children with speech sound disorders. Doctoral Dissertation Radboud University Nijmegen. Supervisors: Prof. Ben Maassen; Dr. Bert De Swart; Dr. Hayo Terband. Nijmegen, November 28, 2022.
Download: https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/283499/283499.pdf

Last modified:18 January 2023 3.32 p.m.