Skip to ContentSkip to Navigation
Research Groninger Expertisecentrum Taal- en Communicatiestoornissen Computer Articulatie Instrument (CAI)

Computer Articulation Instrument (CAI)

Het Computer Articulatie Instrument (CAI) is een computerprogramma voor het diagnosticeren van spraakstoornissen bij Nederlandstalige kinderen (leeftijdsgroepen 2-3 jaar en 4-6 jaar). Het instrument kan gebruikt worden voor een beoordeling van de fonologische en spraakmotorische ontwikkeling.

Het CAI bestaat uit een pakket spreektaken, met voor elke spreektaak een specifieke analysemethode. Deze taken zijn:

  • Plaatjes benoemen;
  • Woordrepetitie
  • Nonwoordimitatie en nonwoordrepetitie
  • Diadochokinese.

De diversiteit aan spreektaken zorgt ervoor dat verschillende processen van de spraakontwikkeling worden gemeten, hetgeen een breed en gedifferentieerd beeld oplevert. Elk van de spreektaken is genormeerd, zodat een eventuele achterstand in de spraakontwikkeling kan worden vastgesteld en uitgedrukt in een percentielscore. Daarnaast kunnen sterkte-zwakte analyses worden gemaakt, resulterend in een spraakprofiel dat een indicatie geeft voor een eventuele stoornis op een specifiek spraakgebied.

Het CAI is computergestuurd. Zowel de testafname als de scoring verlopen grotendeels geautomatiseerd. Het resultaat is een rapport met ruwe scores en de genormeerde testuitslagen.

De CAI-software werd ontwikkeld door Beexy (Theo Veenker; zie: https://www.beexy.nl/). Het instrument wordt uitgegeven door Boom test onderwijs (zie: https://www.boomtestonderwijs.nl/product/100-7699_CAI-Basisset).

Last modified:16 April 2019 2.58 p.m.