Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Society, culture & politics

ViTaS: Visual Thinking Strategies voor Interculturele competenties van Academische basisschoolleerkrachten

Downloads:

Eindrapport Bewust van je eigen blik

Lesbrief Bewust van je eigen blik

ViTaS staat voor Visual Thinking Strategies voor Interculturele competenties van Academische basisschoolleerkrachten. Het project is gericht op de professionele ontwikkeling van studenten van de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) van de Rijksuniversiteit Groningen, specifiek gericht op het ontwikkelen van interculturele competenties.

Scholen hebben te maken met toenemende cultureel-etnische diversiteit van de leerlingen. Voor een optimale schoolloopbaan is het belangrijk dat de kennis en ervaringen van leerlingen op school herkend worden, maar voor leerlingen met een migratieachtergrond lijkt dit minder goed te gebeuren. Dit leidt tot ongelijke kansen, die beginnen in het basisonderwijs en doorwerken in het voortgezet- en vervolgonderwijs. Interculturele competentie van leerkrachten is belangrijk bij de aanpak van dit probleem. Project ViTaS richt zich daarom op de interculturele competentie van AOLB-studenten.

Bewustwording van het eigen perspectief en de manier waarop dit de blik stuurt is essentieel bij het ontwikkelen van interculturele competentie. Deze bewustwording zal worden gestimuleerd met behulp van de innovatieve lesmethode Visual Thinking Strategies (VTS). Met VTS bespreken studenten in kleine groepen een kunstwerk en videofragmenten van een voorleessessie in een kleuterklas. Het kunstwerk en het boek dat gebruikt wordt tijdens de voorleessessie bieden aanknopingspunten om te praten over culturele diversiteit. Het doel is hiermee de kennis, attitudes en het vertrouwen in eigen kunnen ten opzichte van cultureel-etnische diversiteit in de klas te vergroten en bij te dragen aan de kennisbasis over de ontwikkeling van interculturele competentie van toekomstig basisschoolleerkrachten.

Project ViTas is gefinancierd door het Comeniusprogramma van het NRO.

Medewerkers

Marjolein Deunk

Hanke Korpershoek

Mariëtte Hingstman

Annegien Langeloo

Laatst gewijzigd:26 september 2022 16:39