Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Society, culture & politics

Studentenwelzijn in het Hoger Onderwijs

De toenemende prestatiedruk en -drang in het hoger onderwijs heeft negatieve effecten op het mentale welzijn van studenten. Studenten kampen met stress en angsten en dit heeft onder andere gevolgen voor hun studiesucces. Studentenwelzijn wordt gedefinieerd als een duurzame positieve psychische gesteldheid in combinatie met een afwezigheid van psychische klachten en wordt beïnvloed door factoren binnen en buiten de studie. Hoger onderwijsinstellingen en -opleidingen hebben niet op al deze factoren invloed, maar kunnen studenten door beleid en maatregelen wel ondersteuning bieden. De vraag is of deze ondersteuning vooral gericht is op symptoombestrijding, of op preventie en cultuurverandering naar minder nadruk op de nominaal studerende "modelstudent".

In een maatschappelijke context waarin actief wordt gestreefd naar diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs, is het van belang dat ook studenten die niet op die modelstudent lijken, zich verbonden voelen met de opleiding en de ruimte voelen om hulp of uitzonderingen op de regels te vragen. In deze overzichtsstudie worden a) de problemen van prestatiedruk en -drang en studentenwelzijn in het hoger onderwijs in kaart gebracht en b) effectieve oplossingen op instellings- en opleidingsniveau beschreven. Er wordt gekeken naar beschermende en belemmerende factoren, met aandacht voor de behoeften van verschillende (groepen) studenten.

het eindrapport en een infographic (in het Nederlands en Engels) zijn hieronder te downloaden

Studentenwelzijn in het hoger onderwijs
Het bewaken en bevorderen van studentenwelzijn in het hoger onderwijs
Fostering student wellbeing in higher education

Medewerkers

  • Solomiia Myroniuk
  • Mirte Oorebeek
  • Willetta Post
Laatst gewijzigd:26 september 2022 16:36