Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Society, culture & politics

Peil.Bewegen & Sport 2023/2024

Hoe staat het ervoor met het bewegingsonderwijs aan het einde van het (speciaal) basisonderwijs in Nederland? Dat is de vraag waarop een antwoord werd gezocht in Peil.Bewegen & Sport 2023/2024. In het voorjaar van 2024 zal Peil.Bewegingsonderwijs worden uitgevoerd op een representatieve steekproef van naar verwachting 100 basisscholen.

Bewegen is niet alleen bevorderlijk voor het fysieke welzijn, het draagt ook bij aan het cognitief functioneren en aan het welbevinden van kinderen in het algemeen. Bewegen gaat vanzelf, maar bij het aanleren van specifieke motorische vaardigheden of het motiveren van kinderen tot bepaalde bewegingsactiviteiten kan de basisschool een belangrijke rol spelen, en dan natuurlijk met name via het bewegingsonderwijs. Omdat er de laatste decennia een trend waarneembaar is dat kinderen minder fit en minder vaardig zijn, is het van belang om periodiek te peilen hoe het er met het bewegingsonderwijs voor staat. Peil.Bewegen & Sport 2023/2024 is de periodieke peiling van het bewegingsonderwijs in Nederland en wordt uitgevoerd in het voorjaar van 2024. Het is het vervolg van Peil.Bewegingsonderwijs dat is uitgevoerd in het najaar van 2016.

In Peil.Bewegen & Sport 2023/2024 staan de bouwstenen uit Curriculum.nu centraal. De belangrijkste daarvan is de bouwsteen “leren bewegen”. Door verschillende opdrachten, die direct gerelateerd zijn aan de leerlijnen in het bewegingsonderwijs, meten we de (grove) motorische vaardigheid van kinderen. Voorbeelden hiervan zijn kaatsenballen, touwzwaaien, eindvakbal, duojagerbal, en de wendsprong over de kast. Daarnaast worden ook een paar opdrachten uitgevoerd om meer informatie te krijgen over de fitheid van leerlingen. Het gaat dan om de vertesprong (explosieve kracht), 10 keer 5 meter loop (snelheid en wendbaarheid) en de shuttle-run-test (uithoudingsvermogen). Met een korte vragenlijst proberen we zicht te krijgen op de autonome en gecontroleerde motivatie, basisbehoeften, beweegidentiteit en buitenschoolse sportdeelname van leerlingen. Ook leerkrachten vragen we een vragenlijst in te vullen over hun achtergrond, competenties en het aanbod in het bewegingsonderwijs.

In dit technische rapport zijn de onderzoeksresultaten van de eerdere peiling terug te vinden.

Medewerkers

Anneke Timmermans
Esther Hartman
Harm Naayer

Laatst gewijzigd:04 november 2022 14:46