Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Society, culture & politics

International Civic & Citizenship Education Study 2022

Jongeren ontwikkelen de kennis, houding en vaardigheden die hen in staat stellen actief deel te nemen aan de samenleving. Deze maatschappelijke ontwikkeling staat in het onderwijs bekend onder de noemer ‘burgerschap’. Van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs wordt een bijdrage verwacht aan de bevordering van burgerschap van jongeren. Daarvoor is inzicht in de ontwikkeling van burgerschapskennis, houdingen en vaardigheden van jongeren van belang, net als inzicht in de wijze waarop scholen onderwijs gericht op het bevorderen van burgerschap vormgeven. Nederland neemt daarom al een aantal jaren deel aan de International Civic and Citizenship Education Study (ICCS). ICCS richt zich specifiek de invulling van burgerschapsonderwijs in (de onderbouw van) het voortgezet onderwijs en op leerlingen in het tweede leerjaar.  De metingen in 2009 (GION onderzoek/onderwijs)  en 2016 (Universiteit van Amsterdam) lieten zien dat het burgerschapsonderwijs en de resultaten daarvan op Nederlandse vo-scholen achterblijven bij vergelijkbare landen.

Tussen 2020 en 2023 voert GION in een consortium met de Universiteit van Amsterdam en het Kohnstamm Instituut de meting ICCS 2022 uit, waaraan naast Nederland, wereldwijd nog 22 andere landen meedoen. Voor Nederlandse geldt dat er 140 vo-scholen aan het onderzoek deelnemen. Er worden gegevens verzameld bij schoolleiders, ongeveer 3000 leerlingen en 1000 docenten.

Voor meer informatie is er een speciale ICCS website

Het ICCS 2022 onderzoek is in november 2023 afgerond. Het Nederlandse onderzoeksrapport is te downloaden via https://www.iccsnederland.nl/burgerschapinbeeld

Het bijbehorende persbericht

Medewerkers

Lieneke Ritzema

Harm Naayer

Laatst gewijzigd:28 november 2023 10:00