Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Society, culture & politics

De totstandkoming van doorstroomadviezen in het voortgezet onderwijs

De Onderwijsraad constateert dat er sprake is van kansenongelijkheid in het voortgezet onderwijs, omdat sociaaleconomische status (SES) een rol speelt in het onderwijssucces van leerlingen. Als oplossing stelt de Onderwijsraad een meerjarige heterogene brugklas voor, zodat leerlingen langer tijd krijgen zichzelf te ontwikkelen. Dit voorstel berust op de assumptie dat, anders dan bij collega’s in het primair onderwijs, doorstroomadviezen van docenten in het voortgezet onderwijs niet gebaseerd zijn op de SES van ouders. Het is echter onduidelijk hoe doorstroomadviezen tot stand komen en wat de invloed van vo-docenten is. Daarom wordt in dit onderzoek de totstandkoming van doorstroomadviezen nader onderzocht. 

Medewerkers
Nathalia Drent (promovendus)
Jan-Willem Strijbos
Anneke Timmermans

Laatst gewijzigd:06 oktober 2022 11:46