Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research School boards & educational policy

Success for All - Nederland

Het logo van Success for All - Nederland

Goed kunnen lezen is de kern van succes op school en in de maatschappij. Het doel van het Success for All (SfA), een van oorsprong Amerikaans schoolbreed programma, is dan ook om van elke leerling een goede lezer te maken. Daarom zet het programma actief in op het goed ondersteunen van risicoleerlingen en het behouden van plezier in lezen bij alle leerlingen. In SfA worden verschillende aanpakken geïntegreerd, waaronder samenwerkend leren, tutoring, professionalisering, ouderbetrokkenheid en flexibele hergroepering op leesniveau. SfA is een van de weinige evidence-based programma’s, dat wil zeggen dat onderzoek volgens de hoogste standaarden heeft uitgewezen dat met het programma ook daadwerkelijk tot betere leesresultaten leidt. Het Amerikaanse programma is vanaf 2015 stapsgewijs vertaald en geïntroduceerd in de Nederlandse onderwijspraktijk, in samenwerking met Groningse basisscholen. Tegelijkertijd wordt er onderzoek gedaan naar de implementatie en effecten van SfA in Nederland.

In 2019 is de Groningse werkplaats onderwijsonderzoek van start gegaan, gericht op onderwijsachterstandenbestrijding. In deze werkplaats werken drie scholen aan de implementatie, verfijning en onderzoek van het SfA-programma in alle jaargroepen en dertien scholen aan het implementeren en onderzoeken van één of enkele onderdelen uit SfA.

Rapport

In 2020 is het rapport "Implementatie en effecten van Success for All in Nederland" verschenen.

Initiatiefnemer

Roel Bosker

Materiaalontwikkeling en schoolbegeleiding

Marijke Mullender-Wijnsma (projectleider)
Ginette Perdok
Monique Dijks
Marjon Doornbos-Zigter
Esther Baas

Promovendi

Mariëtte Hingstman (leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften)
Marij Veldman (samenwerkend leren)
Marlot Akkermans (ouderbetrokkenheid)

Laatst gewijzigd:21 oktober 2020 15:03