Skip to ContentSkip to Navigation
ResearchGION education/researchOnderzoekSchool, bestuur en beleid

Kwaliteit van sturing in het primair onderwijs

Dit onderzoek richt zich op schoolbesturen van basisscholen die met demografische krimp ofwel een dalend aantal leerlingen te maken hebben. We gaan na hoe besturen besluiten nemen m.b.t. krimp en in hoeverre informatie over prestaties van leerlingen hierbij een rol speelt. Verder gaan we na of gezamenlijke deelname van vertegenwoordigers van diverse geledingen binnen een bestuur aan een beleidssimulatie de besluitvorming kan verbeteren.

Medewerkers

Marinda Spithoff (promovenda)
Gerry Reezigt
Lyset Rekers-Mombarg

Laatst gewijzigd:12 september 2018 13:00