Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research School boards & educational policy

Flow-vo: Onderzoek naar schoolloopbanen in het voortgezet onderwijs

Logo Flow-VO

In het Flow-vo-project wordt onderzocht of gekozen schoolloopbanen verklaard kunnen worden uit de feitelijke, aangeboden en aanbevolen keuzemogelijkheden binnen een school. Daarnaast wordt onderzocht of de profielkeuze van leerlingen verklaard kan worden uit de mate waarin leerlingen bekend zijn met de keuzemogelijkheden, hun schoolprestaties en de keuzemogelijkheden die leerlingen acceptabel zouden vinden.

Medewerkers

Monique Dijks (promovenda)
Inge Wichgers (promovenda)
Hanke Korpershoek
Matthijs Warrens
Roel Bosker

Laatst gewijzigd:17 maart 2020 08:35