Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research School boards & educational policy

Flow-vo: Onderzoek naar schoolloopbanen in het voortgezet onderwijs

Logo Flow-VO

Gedurende hun schoolloopbaan moeten leerlingen in het vmbo, havo en vwo kiezen tussen schoolvakken, profielen en schoolniveaus. In het Flow-vo project is ingezoomd op twee sleutelmomenten waarin belangrijke keuzes worden gemaakt voor de verdere schoolloopbaan: (a) de profielkeuze van leerlingen en (b) de po-vo overgang. Deelprojecten 1 en 2 richten zich op de profielkeuze, vanwege het belang van deze keuze voor de verdere schoolloopbaan en aansluiting op het vervolgonderwijs. Deelproject 1betreft een kwalitatief onderzoek en geeft inzicht in de profielkeuzebegeleiding van mentoren en decanen vanuit verschillende perspectieven (vanuit mentoren/decanen en vanuit leerlingen). Deelproject 2 betreft een kwantitatief onderzoek gericht op het keuzeproces dat voorafgaat aan de profielkeuze van leerlingen in het vo. Deelproject 3 betreft een kwantitatief onderzoek gericht op de po-vo overgang, namelijk de voorspellende waarde van schooladviezen en eindtoetsadviezen op de schoolloopbaan van leerlingen. In verschillende deelstudies zijn vergelijkingen gemaakt tussen leerlingen in verschillende onderwijsniveaus en met verschillende achtergrondkenmerken. De eerste publicaties zijn te vinden via de persoonlijke pagina’s van onderstaande projectmedewerkers. Voor leerlingen is een online profielkeuzetool ontwikkeld (profielkeuzetool.nl) die kan helpen bij het maken van een profielkeuze. Deze tool kan ook door onderwijsprofessionals (mentoren/decanen) op school worden ingezet.

Medewerkers

Monique Dijks (promovenda)
Inge Wichgers (promovenda)
Hanke Korpershoek
Matthijs Warrens
Roel Bosker

Laatst gewijzigd:28 maart 2023 10:38