Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Educational research methodologies

Overeenstemming tussen partities

Een partitie is een opdeling van een groep objecten in een aantal onderlinge disjuncte kleinere groepen. Om de overeenstemming tussen twee partities van dezelfde groep objecten uit te drukken in een getal zijn er verschillende maten ontwikkeld. In dit project worden eigenschappen van deze overeenstemmingsmaten bestudeerd. Het onderzoek levert nieuwe interpretaties en regels voor toepassing van de overeenstemmingsmaten voor andere onderzoekers op.

Medewerkers

Matthijs Warrens

Laatst gewijzigd:12 september 2018 11:59