Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Educational research methodologies

Modellen voor verandering

Statistische modellen voor verandering over tijd kunnen gebruikt worden om inzicht te krijgen in het begin en het verloop van depressie en angststoornissen, en het identificeren van risicogroepen en beschermende factoren. In dit project worden statistische modellen voor verandering ontworpen waarmee deze aspecten kunnen worden bestudeerd bij verschillende groepen mensen die onderling zeer grote verschillen in verandering vertonen.

Medewerkers

Matthijs Warrens

Laatst gewijzigd:12 september 2018 12:02