Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Educational research methodologies

Kappa coëfficiënten en missing data

Cohen's kappa is een populaire maat om interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te meten. In het eerste artikel is onderzocht hoe drie verschillende varianten van Cohen's kappa omgaan met missing data in de situaties MCAR en MAR. Er is tot op heden weinig onderzoek gedaan naar het effect van missing data op interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Er is sprake van missing data wanneer een of beide beoordelingen missen. Het doel van dit project was om uit te zoeken welke kappa het dichtst bij de waarde blijft die verkregen zou worden zonder missing data. De kappa coëfficiënt die listwise deletion gebruikt blijft het dichtst bij de werkelijke waarde. Deze uitkomst geldt voor zowel MCAR als MAR. In het tweede artikel is onderzocht in hoeverre verschillende overeenstemmingsmaten gelijke uitkomsten geven. Cohen’s kappa, twee gewogen kappa’s en drie correlatie coëfficiënten zijn vergeleken. Uit de resultaten blijkt dat waarden van de quadratisch gewogen kappa dichtbij die van de correlatie coëfficiënten liggen. Dit onderzoek toont aan dat men mogelijk een correlatie kan kiezen in plaats van een gewogen kappa, maar hier zal meer onderzoek naar gedaan moeten worden. In het derde artikel wordt onderzocht in hoeverre Multipele Imputatie (verschillende methodes) en listwise deletion vergelijkbare kappa waardes geven.

Medewerkers

Alexandra de Raadt (promovenda)
Matthijs Warrens
Roel Bosker

Laatst gewijzigd:17 april 2020 12:39