Skip to ContentSkip to Navigation
ResearchGION education/researchOnderzoekLeerling, leraar en instructie

Slim door Gym

Het logo van Slim door Gym

De laatste jaren wordt er steeds meer bewijs gevonden voor de relatie tussen bewegen en cognitie. Kinderen die fitter zijn en die betere motorische vaardigheden hebben, hebben ook beter ontwikkelde executieve functies en doen het vaak beter op school. Bovendien lijken interventies die zich richten op fysieke activiteit positieve effecten te hebben op de cognitie van kinderen. In Slim door Gym wordt onderzocht welk type fysieke activiteit het beste effect heeft op cognitie.

Daarvoor worden twee specifieke programma’s in het bewegingsonderwijs met elkaar vergeleken. Het onderzoek richt zich op de effecten van deze programma's op schoolprestaties en hersenactiviteit. Daarnaast wordt onderzocht of zulke interventies ook effectief zijn voor laag presterende leerlingen in het regulier basisonderwijs. Er is bewijs dat fysieke activiteit met name voor deze groep leerlingen effectief is.

Medewerkers

Anne de Bruijn (promovenda)
Danny Kostons
Roel Bosker

Laatst gewijzigd:12 november 2019 16:12