Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Learner, teacher and instruction

"Made an error? Deal with it!" - Omgaan met fouten tijdens het geven en verwerken van peer-feedback in het VO

Leerlingen feedback laten geven op een tekst van een klasgenoot, ofwel, peer-feedback laten geven, is een populaire methode om leerlingen in het voortgezet onderwijs te helpen bij hun schrijfvaardigheid. Effectieve implementatie is echter lastig. Een onderzoeksteam van het GION doet daarom onderzoek naar de manier waarop leerlingen omgaan met fouten, ofwel, dealen met errors, bij het geven en verwerken van peer-feedback.

Op wat voor type fouten geven leerlingen elkaar feedback? Verbeteren ze zomaar alle fouten waarop ze feedback krijgen? En hangt dit af van wie de feedback gegeven heeft? De antwoorden op deze vragen zullen bijdragen aan de ontwikkeling van een tool om peer-feedback op een zo effectief mogelijke manier te implementeren in het klaslokaal.

Medewerkers

Jochem Aben (promovendus)
Filitsa Dingyloudi
Anneke Timmermans
Mayra Mascareño Lara
Jan-Willem Strijbos

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 08:47