Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Learner, teacher and instruction

Het functioneren van beginnende leerkrachten in hun groep en in de school; verschillen tussen alumni van de academische en de hbo-pabo

Een van de manieren waarop geprobeerd is de kwaliteit van de leerkrachten te verbeteren is de oprichting van de Academische Pabo’s. In 2008 is de eerste Academische lerarenopleiding basisonderwijs in Utrecht van start gegaan, waarna vijf andere universiteiten volgden. Studenten die een Academische lerarenopleiding afronden krijgen twee bachelordiploma's: één van de Pabo en één van Pedagogische Wetenschappen en/of Onderwijskunde. De vraag is of leerkrachten die afstuderen aan de Academische Pabo verschillen van andere beginnende leerkrachten in hun functioneren voor de groep.

In dit onderzoek zal worden onderzocht of academische leerkrachten anders functioneren ten opzichte van andere beginnende leerkrachten wat betreft de pedagogische-didactische vaardigheden en de leerkracht-leerling interacties. Daarnaast zal gekeken worden naar de mogelijke effecten op de leerprestaties van leerlingen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Utrecht. De Universiteit Utrecht zal onderzoek doen naar het functioneren van academische leerkrachten binnen schoolteams.

Medewerkers

Sanne Dijkema (promovenda)
Lieneke Ritzema
Simone Doolaard
Roel Bosker

Laatst gewijzigd:12 november 2019 16:11