Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research

Leidraden over differentiatie en hoge verwachtingen

06 oktober 2021

Op 6 oktober 2021 zijn twee leidraden verschenen. Eén gaat over differentiatie als sleutel voor gelijke kansen, waaraan Roel Bosker (hoogleraar bij het GION) heeft meegewerkt, en de ander over onderwijs vanuit hoge verwachtingen, waaraan Anneke Timmermans (universitair hoofddocent bij het GION) een bijdrage heeft geleverd. Download ze hier:

De leidraden zijn een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), naar voorbeeld van de guidance reports van de Britse Education Endowment Foundation (EEF). In deze guidance reports bundelen wetenschappers en onderwijsprofessionals kennis over belangrijke thema’s in goed leesbare rapporten met handreikingen, onderbouwde adviezen en aanbevelingen voor scholen.

Laatst gewijzigd:06 oktober 2021 09:11

Meer nieuws