Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research

KNAW subsidie pilotfonds 'Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd!’

15 april 2021

GION Onderwijs/Onderzoek vindt het belangrijk dat wetenschappelijke kennis over veelbelovende en succesvolle onderwijspraktijken het dagelijkse werkveld bereikt. We hebben daarom nauwe contacten met leerkrachten en onderwijsinstellingen in de regio, verzorgen workshops en lezingen en ontwikkelen regelmatig praktijkproducten bij onderzoekspublicaties. Met de subsidie van het KNAW pilotfonds zullen we onze wetenschapscommunicatie-activiteiten verder bundelen en versterken. Op die manier willen we op een structurele en samenhangende manier met betrokkenen uit het onderwijswerkveld in Noord-Nederland het gesprek aangaan over onderwijswetenschappelijk onderzoek. Hierbij staat wederzijds delen van kennis, ervaring en aandachtspunten centraal. Het maatschappelijk relevante onderwerp dat onze speciale aandacht heeft is het bevorderen van gelijke onderwijskansen.

De GION-onderzoekers die hiermee aan de slag gaan, zijn Jolien Mouw, Marjolein Deunk, Hanke Korpershoek, Lieneke Ritzema, Marij Veldman en Mariëtte Hingstman.

Laatst gewijzigd:30 april 2021 12:54

Meer nieuws

 • 11 december 2023

  Join the 'Language and AI' community

  As a part of the Jantina Tammes School, the 'Language and AI' theme is an interdisciplinary initiative that aims to encourage collaboration among academics, PhD candidates, students, and industry representatives who share a keen interest in the...

 • 13 oktober 2023

  Moniek Tromp benoemd tot Captain of Science van de Topsector Chemie

  Prof. dr. Moniek Tromp is door de minister van Economische Zaken en Klimaat benoemd tot Captain of Science van de topsector Chemie. Zij is per 1 juli 2023 de opvolger van prof. dr. ir. Bert Weckhuysen van de Universiteit Utrecht.

 • 12 september 2023

  Kunst in tijden van AI

  Leonardo Arriagada Beltran verrichtte zijn promotieonderzoek op het raakvlak van computergegenereerde kunst en kunstmatige intelligentie, een technologie die voortdurend in ontwikkeling is. Op 21 september a.s. verdedigt hij zijn proefschrift....