Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research

KNAW subsidie pilotfonds 'Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd!’

15 april 2021

GION Onderwijs/Onderzoek vindt het belangrijk dat wetenschappelijke kennis over veelbelovende en succesvolle onderwijspraktijken het dagelijkse werkveld bereikt. We hebben daarom nauwe contacten met leerkrachten en onderwijsinstellingen in de regio, verzorgen workshops en lezingen en ontwikkelen regelmatig praktijkproducten bij onderzoekspublicaties. Met de subsidie van het KNAW pilotfonds zullen we onze wetenschapscommunicatie-activiteiten verder bundelen en versterken. Op die manier willen we op een structurele en samenhangende manier met betrokkenen uit het onderwijswerkveld in Noord-Nederland het gesprek aangaan over onderwijswetenschappelijk onderzoek. Hierbij staat wederzijds delen van kennis, ervaring en aandachtspunten centraal. Het maatschappelijk relevante onderwerp dat onze speciale aandacht heeft is het bevorderen van gelijke onderwijskansen.

De GION-onderzoekers die hiermee aan de slag gaan, zijn Jolien Mouw, Marjolein Deunk, Hanke Korpershoek, Lieneke Ritzema, Marij Veldman en Mariëtte Hingstman.

Laatst gewijzigd:30 april 2021 14:54

Meer nieuws

 • 17 mei 2021

  ‘Jongeren stimuleren, dat is mijn belangrijkste taak’

  Vierenhalf jaar geleden ontving hij de Nobelprijs. Tijdens de uitreiking in Stockholm nam Ben Feringa zich voor: nu ga ik wetenschap op de kaart zetten. Zijn missie krijgt een nieuwe impuls met de oprichting van het Ben Feringa Fonds, bedoeld om de...

 • 10 mei 2021

  ‘Gun dementerenden meer vrijheid hun sociale leven vorm te geven’

  Thuiswonende ouderen met geheugenproblemen zijn buitengewoon vindingrijk om zelf controle te houden over hun activiteiten buitenshuis. Demografen Jodi Sturge en Mirjam Klaassens zijn onder de indruk. ‘Of deze mensen meer kunnen dan we denken? Nee,...

 • 26 april 2021

  Maarten Loonen benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau

  Maarten Loonen (Dongen, 1961) is op 26 april benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Hij is universitair hoofddocent Arctische Ecologie bij de Faculteit der Letteren aan de RUG en manager van het Nederlands Poolstation op Spitsbergen. Al...