Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekGroningen Centre for Law and GovernanceExpertisecentraNotarieel Instituut Groningen

Projecten

Het onderzoek van het NIG bevat zowel op de Nederlandse rechtsorde gerichte onderdelen als onderwerpen die in een internationale context worden bestudeerd. Centraal in het onderzoek staan ‘law and governance’-vragen in het familierecht, in het vastgoedrecht en in het ondernemingsrecht, alsmede de fiscale aspecten hiervan en de notariele deontologie.

Het NIG is actief in talrijke nationale en internationale projecten. Binnen de Nederlandse rechtssfeer wordt op de volgende terreinen onderzoek verricht:

op het terrein van het vastgoedrecht:

 • Executieveiling (Visser)
 • Erfpacht (Vonck)
 • Vereniging van eigenaars van appartementsrechten, (Vegter)
 • Waardering van erfpacht (De Koe)
 • Openbare registers en basisregistratie kadaster (Kolkman, Timmer, Verstappen en Vonck)

op het terrein van het familierecht:

 • Koude uitsluiting (Kolkman en Verstappen)
 • Vermogensbeheer over minderjarigen (Ter Haar)
 • Fideï commsissaire makingen (Brinkman)
 • Handboek voor het Nederlands vermogensrecht bij echtscheiding  (Verstappen)
 • Handboek Erfrecht (Verstappen)
 • Testamentary Formalities (Kolkman, International Succession Law Group)

op het terrein van het ondernemingsrecht:

 • Omzetting van rechtspersonen (verdedigd op 11 februari 2010 door Birgit Snijder-Kuijpers)

op het terrein van de notariele deontologie:

 • Marktwerking in het notariaat (Plaggemars)
 • De goede notaris (Kolkman, preadvies voor de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie 2010)

In internationaal verband heeft het NIG de volgende onderzoeksprojecten lopen:

 • China ’s rural development challenges: land tenure reform and local institutional experimentation (verdedigd op 8 juni 2010 door Yongjun Zhao)
 • Land tenure security for agricultural growth and rural poverty reduction in China and Vietnam(Nguyen Lan Huong)
 • Protection of indigenous property rights to land in Indonesia (Rafael Bosko)
 • Land use rights as a collateral in China (Linlin Li)
 • Third-party protection and public registries from a comparative-law perspective  (Timmer)
 • Onderzoekslijnen IALTA:  Balancing public and private interests in land; The role of land law and the rule of land law to ensure and secure access to land; and Individualization of land rights in a competitive society (Verstappen)
 • Farmland acquisition and governance in China: Participatory learning and experimentation (Zhao, Ford Foundation)
 • Pro-poor Land recordation system (Verstappen, UN Habitat)

op het terrein van familierecht:

 • Testamentary formalities (Kolkman, International Succession Law Group, 2011)
 • Freedom of testation (Kolkman, Association of Comparative Law, 2012)
 • Intestate succession (Kolkman, International Succession Law Group, 2013)

Laatst gewijzigd:12 juli 2018 09:20
printView this page in: English