Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringOnderzoekGRIPNews and activities

Self-controlled designs to control confounding

01 december 2015

Confounding in observationele studies

In zijn thesis evalueert Koen Pouwels of de verslaglegging met betrekking tot confounding verbeterde na de publicatie van de STROBE-richtlijn.

Vaak komt het bewijs waarop beslissingen over interventies zijn gebaseerd uit observationeel onderzoek. Omdat confounding veel voorkomt in observationele studies, is het noodzakelijk volledige informatie te geven over hoe er is omgegaan met eventuele confounding om lezers de mogelijkheid te bieden de validiteit van de onderzoeksbevindingen adequaat te beoordelen. Uit de evaluatie van Pouwels blijkt dat de verslaglegging voor en na de publicatie van de STROBE-richtlijn vergelijkbaar was en was niet beter in tijdschriften die het gebruik van de richtlijn aanmoedigden. Er is dus onderzoek nodig naar de ontwikkeling en evaluatie van strategieën om de kwaliteit van de verslaglegging en naleving van de richtlijnen te verbeteren.

Een recente ontwikkeling omtrent het controleren van confounding in observationeel onderzoek is het toepassen van designs waarbij patiënten als hun eigen controle fungeren (self-controlled designs). Pouwels heeft verschillende self-controlled designs toegepast en vergeleken. Ook al duidden de resultaten erop dat self-controlled designs confounding beter kunnen controleren wanneer er ongemeten confounders zijn, worden zulke designs vaak toegepast wanneer het waarschijnlijk is dat niet aan alle assumpties kan worden voldaan. Discrepanties met parallelgroep-designs konden worden voorspeld aan de hand van het niet voldoen aan belangrijk assumpties van self-controlled designs. Derhalve adviseert Pouwels om self-controlled designs toe te passen wanneer er zorgen zijn over ongemeten confounding, maar tevens te verifiëren of er wordt voldaan aan belangrijke assumpties en sensitiviteitsanalyses toe te passen in geval van onzekerheid.

Koen Pouwels promoveert aan de RUG op onderzoek dat hij uitvoerde bij de afdeling Farmaco-epidemiologie en Farmaco-economie van onderzoeksinstituut GRIP, binnen het onderzoeksprogramma Methods in Medicines evaluation & Outcomes research. Hij zet zijn loopbaan voort als mathematical modeller/health economist bij Public Health England.

Proefschrift: http://hdl.handle.net/11370/1b5ed2b5-50a9-4d30-a50f-b772d23fce48

Promotie:

K.B. Pouwels, MSc

Wanneer:

04 december 2015

Aanvang:

16:15

Promotor:

prof. dr. E. (Eelko) Hak

Waar:

Academiegebouw RUG

Faculteit:

Wiskunde en Natuurwetenschappen

Laatst gewijzigd:01 december 2015 12:25
printView this page in: English

Meer nieuws