Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringOnderzoekGRIPNews and activities

Verbetering farmaco-economische analyse bij middelen tegen hart- en vaatziekten

16 december 2015

Jana Stevanovic doet in haar proefschrift een aantal aanbevelingen voor het verbeteren van de robuustheid van farmaco-economische analyse waarin risicoschattingsmodellen voor hart- en vaatziekten (cardiovascular disease, CVZ) worden toegepast. Ook verkende zij de toepassingsmogelijkheden van haar aanbevelingen in een vereenvoudigd model voor CVZ-preventie door middel van het gebruik van bloeddrukverlagende middelen.

Een andere uitdaging wordt gevormd door de robuustheid van de in farmaco-economische analyses gebruikte waarden voor health related quality of life (HRQoL). Hier wordt evidence-synthese voorgesteld als een relevante aanpak om, waar toepasbaar, HRQoL-waarden in specifieke CVZ-stoornissen te synthetiseren alsmede om het niveau van heterogeniteit tussen deze waarden en mogelijk haar oorsprong aan te duiden. Bij wijze van voorbeeld zijn evidence-synthese van instrumentspecifieke HRQoL-waarden in coronaire hartziekte en haar onderliggende ziektevormen verkend. In deze studie werden een hoge heterogeniteit binnen en tussen de instrumentspecifieke waarden en inherente onzekerheid gevonden wanneer toegepast in farmaco-economische analyse.

Stevanovic leidde uit haar onderzoek ook farmaco-economische evidence af voor het gebruik van orale anticoagulantia afgeleid voor secundaire CVZ-preventie die directe maatschappelijke relevantie en implicaties kunnen hebben in de Nederlandse situatie. De beschouwde anticoagulantia zijn vitamine-K antagonisten (VKAs) en nieuwe orale anticoagulantia (NOACs), zoals bijvoorbeeld apixaban en dabigatran.

In de eerste plaats is de optimalisatie van de standaard trombosedienst met VKAs onderzocht. In de tweede plaats zijn het de economische en gezondheidsconsequenties gekoppeld aan het gebruik van apixaban voor de preventie van beroerten in niet-valvulaire atriumfibrillatie en dabigatran voor de behandeling en preventie van veneuze trombo-embolie die laten zien dat zowel apixaban als dabigatran te prefereren alternatieven zijn voor behandeling met VKAs.

Concluderend kan worden gesteld dat verscheidene studies van Stevanovic benadrukken dat het standaardiseren van methodologische voorwaarden en aanbevelingen voor het uitvoeren en rapporteren van farmaco-economische studies in CVZ-preventie, waaronder de door haar voorgestelde, de kwaliteit en geldigheid van farmaco-economisch bewijs verbeteren alsmede de mogelijke bias verkleinen. Voorts verschaft Stavanovic farmaco-economische evidence dat NOACs een waardevol alternatief kunnen zijn voor VKAs voor tromboprofylaxe in de Nederlandse situatie.

Jana Stevanovic promoveert aan de RUG op onderzoek dat zij uitvoerde in het kader van het onderzoeksprogramma Methods in Medicines evaluation & Outcomes research van GRIP. Zij vervolgt haar loopbaan bij BMS als Associate Pricing & Reimbursement manager.

Proefschrift: http://hdl.handle.net/11370/2979abd7-00f8-43ea-baf7-e4e77f0794d8

Promotie: J. Stevanovic, MSc

Wanneer: 22 december 2015

Aanvang: 11:00

Promotor: prof. dr. M.J. (Maarten) Postma

Waar: Academiegebouw RUG

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Laatst gewijzigd:16 december 2015 11:46
printView this page in: English

Meer nieuws