Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Science and EngineeringResearchGRIPNews and activities

Longpatiënten ziek gemaakt voor het goede doel

11 mei 2016

Onderzoekster Barbro Melgert van de RUG en haar collega René Lutter van het AMC Amsterdam maken dertig mensen met COPD en astma opzettelijk een klein beetje verkouden. Een milde longaanval bij hen is het gevolg, maar voor Melgert en Lutter is dat een noodzakelijke stap in hun onderzoek naar longaanvallen.

Bij een longaanval slaan de longen op hol. Mensen worden zo benauwd dat ze niet meer goed kunnen ademhalen. De klachten treden plotseling op, meestal tijdens een verkoudheid, en zijn heel heftig. Patiënten moeten vaak naar het ziekenhuis om extra zuurstof toegediend te krijgen. Een longaanval is een van de belangrijkste doodsoorzaken bij longpatiënten, maar waarom de ene longpatiënt wel en de andere niet een aanval krijgt tijdens een verkoudheid is een mysterie. Melgert en Lutter hopen met hun onderzoek, gesubsidieerd door het Longfonds, meer inzicht te krijgen in longaanvallen en op termijn zelfs een geneesmiddel te kunnen ontwikkelen.

Meer informatie

Barbro Melgert
Longaanval voorkomen, artikel over onderzoek Melgert

Ze gaat vijftien mensen met COPD expres ziek maken. Onderzoekster Barbro Melgert van het Groningen Research Institute of Pharmacy (onderzoeksgroep Farmacokinetiek, Toxicologie en Targeting) zal de proefpersonen in haar nieuwe studie binnenkort een virus toedienen waarvan ze verkouden worden. In deze video's (1 en 2) en dit artikel vertelt Prof B. Melgert meer over haar onderzoek.

Het onderzoek van een consortium onder leiding van Melgert, is enkele maanden geleden gehonoreerd met EUR 750 000,- subsidie van het Longfonds.

Laatst gewijzigd:17 juni 2019 17:34

Meer nieuws