Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringOnderzoekGRIPNews and activities

Klein enzym krijgt nieuwe functie

08 maart 2016

Gerrit Poelarends was op zoek naar een enzym om een belangrijke stap in de productie van geneesmiddelen groener en efficiënter te maken. Die speurtocht bracht hem bij een klein eiwit met de naam 4-oxalocrotonaat tautomerase. Het kostte hem vijf jaar om de mogelijkheden van dit enzym in kaart te brengen en het flink te verbouwen zodat het de gewenste stap efficiënt kon uitvoeren. De resultaten zijn op 8 maart verschenen in het tijdschrift Nature Communications.

Lees meer via Science linx of en Universiteitskrant

Referentie: Jan-Ytzen van der Meer, Harshwardhan Poddar, Bert-Jan Baas, Yufeng Miao, Mehran Rahimi, Andreas Kunzendorf, Ronald van Merkerk, Pieter G. Tepper, Edzard M. Geertsema, Andy-Mark W.H. Thunnissen, Wim J. Quax and Gerrit J. Poelarends Using mutability landscapes of a promiscuous tautomerase to guide the engineering of enantioselective Michaelases , Nature Communications, 8 March, DOI10.1038/NCOMMS10911 .

Laatst gewijzigd:09 maart 2016 09:01
printView this page in: English

Meer nieuws