Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringOnderzoekGRIPNews and activities

Integrated pharmaceutical care

23 juni 2015

Concordantieformulier verhoogt betrokkenheid patiënten bij hun chronische medicatie

Hoe kunnen patiënten meer betrokken worden bij de keuze voor een behandeling met chronische medicatie, opdat hun therapietrouw verbetert? Marlies Geurts concludeert in haar proefschrift dat er ruimte is voor verbetering op drie aspecten: 1) een meer precieze selectie van risicopatiënten; 2) medicatieverificatie op kritieke momenten; 3) patiënten meer betrekken bij de farmaceutische patiëntenzorg door het gebruik van een concordantieformulier.

Geurts laat het belang zien van de betrokkenheid van de patiënt bij zijn/haar geneesmiddelgebruik. Een manier om dit te bevorderen is het gebruik van het concordantie-formulier bij de eerste en tweede uitgifte van een nieuw geneesmiddel, dat voor langdurig gebruik wordt geadviseerd. Een tweede manier is de uitvoering van een medicatiebeoordeling gevolgd door een farmacotherapeutisch behandelplan dat afgestemd wordt door de diverse zorgverleners met de patiënt. Bij een medicatiebeoordeling wordt de farmacotherapie door apotheker, arts en patiënt beoordeeld op basis van een periodieke, gestructureerde en kritische evaluatie van de medische-, farmaceutische-, en gebruiksinformatie. Om een medicatiebeoordeling op het hoogste niveau uit te voeren is samenwerking tussen zorgverleners en betrokken patiënten noodzakelijk. Geurts heeft haar onderzoek vooral gericht op de samenwerking tussen apothekers en huisartsen. Randvoorwaarden bij het verbeteren van de betrokkenheid van de patiënt zijn een goede samenwerking tussen de verschillende zorgverleners, het beschikbaar zijn van gedeelde, up-to-date patiëntinformatie, bij voorkeur via een lokaal computersysteem, en een passende honorering voor de geleverde diensten.

Marlies Geurts promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen op onderzoek dat zij deed bij de afdeling Farmacotherapie en Farmaceutische Patiëntenzorg (programma Methods in Medicines evaluation & Outcomes research) van het Groningen Research Institute for Pharmacology. Het werd gefinancierd door KNMP, PharmaPartners, Stichting MAG. Inmiddels is zij als apotheker werkzaam bij Service Apotheek Asklepios in Barneveld.

Proefschrift: http://hdl.handle.net/11370/95c8af27-f87b-4aab-9a0c-eb4a8f92ef76

Promotie:

Mw. M.M.E. Geurts

Wanneer:

26 juni 2015

Aanvang:

14:30

Promotors:

prof. dr. J.J. (Han) de Gier , prof. dr. J.R.B.J. (Jacobus) Brouwers , prof. dr. P.A. (Pieter) de Graeff

Waar:

Academiegebouw RUG

Faculteit:

Wiskunde en Natuurwetenschappen

Laatst gewijzigd:23 juni 2015 11:52
printView this page in: English

Meer nieuws