Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringOnderzoekGRIPNews and activities

Nieuwe methode kosteneffectiviteitsanalyse van rotavirus-vaccinatie

26 mei 2015

De gezondheidseconomische analyse van nieuwe vaccins stoelt vandaag op de techniek van toegevoegde kosteneffectiviteitswaarde. Bo Standaert haalt in zijn proefschrift enkele tekortkomingen aan van deze aanpak. Preventie met vaccins zou op het niveau van een bevolking en niet individueel moeten worden onderzocht. De techniek is ook niet een gepaste methode om de waarde van vaccins te meten in lage-inkomens landen waar de infectieziekten meest voorkomen.

Standaert maakte een kosteneffectiviteitsanalyse van rotavirus-vaccinatie in een ontwikkeld land. Hij onderzocht het kostenplaatje van de ziekte en de klinische impact van de ziekte en berekende vervolgens de kosteneffectiviteit van het nieuwe vaccin. Ook presenteert hij een eenvoudiger model voor landen die niet over een uitgebreid databestand beschikken. De modelresultaten werden vergeleken met data van verschillende vaccinatie impactstudies die aantoonden dat de voorspellingen conservatief waren.

Een nieuwe bevinding was dat er indirecte protectie was tegen de infectie in de leeftijdsgroep jonger dan degene die wordt gevaccineerd. Ook vond Standaert dat er een andere oorsprong van infectie bestaat dan de kinderen zelf, die aantoonbaar is zodra de infectie tussen de kinderen onder controle is. Twee andere kenmerken van de vaccinatie-impact werden waargenomen: 1) de verbetering van de kwaliteitszorgscore binnen ziekenhuizen omdat de vaccinatie een betere patiënten-doorstroming bewerkstelligt naar de ziekenhuizen tijdens de jaarlijkse winterperiode wanneer meerdere infectieziekten in dezelfde leeftijdsgroep chaotische toestanden veroorzaken in de zorglevering. 2) een vermindering van arbeidsverzuim bij werkende moeders met een eerste kind. Voor de ontwikkelingslanden deed Standaert enkele specifieke onderzoeken: 1) identificatie van de optimale gezondheidswinst wanneer men een 2-dosis-vaccinatieschema geeft in plaats van een 3-dosis, onder een vastgelegd vaccinatiebudget waarbij de prijs per dosis, een veranderende effectiviteit van het vaccin en een veranderende vaccinatiegraad werd getoetst. 2) inventarisatie van andere belanghebbenden in de maatschappij die winst konden zien in een goed vaccinatieprogramma en welke type winst er dan werd beoogd.

Extra belastinginkomsten werden aangetoond als een belangrijke bron van extra inkomsten voor regeringen wanneer de mortaliteit bij kinderen wordt verminderd door de vaccinatie en die kinderen deel uitmaken van het arbeidspotentieel. Die aanpak werd toegepast voor Egypte maar andere groeilanden werden ook met deze nieuwe onderzoeksmethode onderzocht.

Bo Standaert deed zijn promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen bij de vakgroep Farmaco-epidemiologie en Farmaco-economie van het Groningen Research Institute of Pharmacy (GRIP). Het werd gefinancierd door GlaxoSmithKline (GSK) Vaccines, Wavre, Belgium, waar hij werkt als hoofd van de afdeling gezondheidseconomie.

Promotie plechtigheid:

Wanneer:

29 mei 2015

Aanvang:

14:30

Promotor:

prof. dr. M.J. (Maarten) Postma

Waar:

Academiegebouw RUG

Faculteit:

Wiskunde en Natuurwetenschappen

Laatst gewijzigd:26 mei 2015 16:32
printView this page in: English

Meer nieuws