Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringOnderzoekGRIPNews and activities

Development and application of proteomics as aid for unraveling smoke-induced COPD

23 november 2015

Bij jonge rokers COPD voorspellen met biomarkers

Roken vormt in de westerse wereld de belangrijkste risicofactor voor COPD. Maar slechts een gedeelte van de rokers ontwikkelt deze chronische luchtwegaandoening. Lorenza Franciosi vroeg zich af of het mogelijk is om bij jonge rokers al te voorspellen of zij door het roken COPD zullen ontwikkelen. Op zoek naar voorspellende biomarkers bij jeugdige rokers identificeerde zij bepaalde eiwitten in de longvloeistof van jongeren na het roken van drie sigaretten. Zij constateerde verschillen in het vóórkomen van bepaalde eiwitten na het roken van drie sigaretten tussen jongeren die vanwege hun familiegeschiedenis meer kans hebben op aanleg voor COPD en jongeren zonder COPD in hun directe familiekring.

De doelstelling van het promotieonderzoek van Franciosi was om potentiële biomarkers voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) te identificeren met behulp van een proteomics benadering. Om de allereerste processen bij het ontstaan van COPD te identificeren vergeleek zij niet alleen oudere personen met een aangetoonde COPD met gezonde leeftijdsgenoten, maar ook jongere personen die nog geen COPD hebben, maar het mogelijk wel kunnen ontwikkelen op latere leeftijd. De genetische predispositie voor het ontwikkelen van COPD was voor Franciosi de directe aanleiding van het onderzoek en mede de reden om de gevoeligheid voor COPD op jonge leeftijd in te schatten op basis van de familieanamnese.

Lorenza Franciosi deed haar promotieonderzoek bij de afdeling Analytische Biochemie van het Groningen Research Institute of Pharmacy (GRIP). Het werd gefinancierd door Top Institute Pharma. Zij vervolgt haar loopbaan als R&D manager bij Medical Brands.

Proefschrift: http://hdl.handle.net/11370/d338aeb1-e17d-4a4e-89e9-3f3a4573ad49

Promotie: L. Franciosi
Wanneer: 27 november 2015
Aanvang: 14:30
Promotor: prof. dr. R.P.H. (Rainer) Bischoff
Waar: Academiegebouw RUG
Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen
Laatst gewijzigd:23 november 2015 11:57
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 16 maart 2018

  Kunst kan dorp weerbaarder maken

  Kunst-georiënteerde gemeenschapsactiviteiten kunnen bijdragen aan het opbouwen van veerkracht in dorpen. Dergelijke projecten bieden de kans om inwoners meer met elkaar en hun gemeenschap te verbinden. Inwoners zijn vervolgens meer bereid en beter in...

 • 14 maart 2018

  Kiezer straft politieke partijen voor besturen gemeente

  Politieke partijen die deelnemen aan het gemeentebestuur verliezen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen gemiddeld vier tot acht procent van hun raadszetels. Voor partijen die weinig wethouders leveren is dit verlies twee keer zo groot als voor...

 • 13 maart 2018

  Auke Hulst wordt gastschrijver van de Rijksuniversiteit Groningen

  Schrijver en muzikant Auke Hulst wordt de nieuwe gastschrijver van de Rijksuniversiteit Groningen. In drie lezingen en een openbaar interview met hoogleraar moderne letterkunde Mathijs Sanders zal hij zich komend najaar onder de noemer ‘zwemmen in brak...