Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringOnderzoekGRIPNews and activities

Enhancing the possibilities of LC-MS/MS for the absolute quantification of proteins in biological samples

27 oktober 2015

Vloeistofchromatografie met (tandem) massaspectrometrische detectie (LC-MS/MS) voldoet aan de internationale richtlijnen

Kees Bronsema heeft aangetoond dat de prestaties van vloeistofchromatografie met (tandem) massaspectrometrische detectie (LC-MS/MS) kunnen voldoen aan de internationale richtlijnen. Ook toonde hij aan dat deze methode een serieus alternatief kan zijn voor bindingsmethoden bij de kwantificering van eiwitten in complexe biologische monsters tot op het lage pg/mL niveau.

Therapeutische eiwitten, of zogenaamde ‘biofarmaceutica’ vormen een innovatieve klasse medicijnen, die in toenemende mate gebruikt worden binnen de gezondheidszorg. Om deze grote moleculen te ontwikkelen tot effectieve en veilige geneesmiddelen is er een groeiende vraag naar gevoelige en betrouwbare methodieken voor de bepaling van de concentraties van deze eiwitten in biologische vloeistoffen zoals plasma en serum, ter ondersteuning van (pre)-klinisch onderzoek. Op dit gebied zijn bindingsanalyses de standaard analytische techniek. De laatste jaren is er echter een trend naar het gebruik van LC-MS/MS.

Een van de belangrijkste voordelen van het gebruik van LC-MS/MS voor het kwantificeren van eiwitten is de mogelijkheid om interne standaarden te gebruiken, die de nauwkeurigheid en de precisie van de werkwijze verbeteren kunnen. Bronsema begint zijn thesis met een literatuuroverzicht waarin acht verschillende technieken voor interne standaardisering worden geïdentificeerd en beschreven. Vervolgens vergelijkt hij het vermogen van deze benaderingen om te corrigeren voor experimentele variabiliteit vergeleken, door deze allemaal toe te passen in een LC-MS/MS methode voor het biofarmaceutische eiwit zalmcalcitonine. Tenslotte beschtijft hij de ontwikkeling, validatie en toepassing van analytische methoden gebaseerd op LC-MS/MS voor biofarmaceutische en endogene eiwitten (biomarkers) in plasma.

Kees Bronsema promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen op onderzoek dat hij uitvoerde bij onderzoeksinstituut GRIP. Het werd gefinancierd door PRA health sciences.

Proefschrift: http://hdl.handle.net/11370/d6867400-a286-42f6-b824-a497284b2b57

Promotie:

Dhr. K.J. Bronsema

Wanneer:

30 oktober 2015

Aanvang:

16:15

Promotors:

prof. dr. N.C. van de Merbel , prof. dr. R.P.H. (Rainer) Bischoff

Waar:

Academiegebouw RUG

Faculteit:

Wiskunde en Natuurwetenschappen

Laatst gewijzigd:05 april 2017 09:21
printView this page in: English

Meer nieuws