Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringOnderzoekGRIPEducation

Organisatie

De Afdeling Farmacie telt tien basiseenheden. Het farmaceutisch onderzoek is ondergebracht in het onderzoekinstituut Groningen Research Institute of Pharmacy (GRIP). GRIP participeert in de Graduate School of Science en in de Graduate School of Medical Sciences (samen met onderzoekgroepen uit het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)) voor het opleidingsprogramma van de promovendi. De Graduate School of Medical Sciences omvat de Groningen University Institute for Drug Exploration (GUIDE), de Graduate School for Behavioral and Cognitive Neurosciences (BCN) en de Graduate School for Health Research (SHARE). Alle basiseenheden van GRIP participeren in GUIDE, twee groepen participeren ook in SHARE and een in BCN. GRIP wordt geleid door de wetenschappelijk directeur, prof.dr. W.J. (Wim) Quax.

Farmaceutisch onderzoek is multidisciplinair van karakter en staat centraal binnen de levenswetenschappen. Het slaat een brug tussen de medische wetenschappen enerzijds en de scheikunde, biologie en natuurkunde anderzijds. De interactie van de farmaceutische wetenschappen in Groningen met de medische wetenschappen, via de Graduate School of Medical Sciences, en met andere disciplines uit de FSE biedt uitstekende mogelijkheden voor grensverleggend onderzoek. Naast de lokale samenwerking is er op nationaal en internationaal niveau succesvolle samenwerking met andere universiteiten, industrieën en overheidsinstanties.

Laatst gewijzigd:01 februari 2017 16:52
printOok beschikbaar in het: English