Skip to ContentSkip to Navigation
EducationThe Faculty Graduate SchoolsGraduate School of LawPhD Programme

Introductie

Het opleidingsprogramma voor promovendi wordt georganiseerd door zowel de Graduate School of the Faculty of Law (GGSL) als de universitaire Groningen Graduate School (GGS). Beide scholen bieden modules aan voor promovendi gedurende de periode dat ze aan hun dissertatie werken. De GGS biedt cursussen die relevant zijn voor alle promovendi, ongeacht hun discipline. De GGSL biedt cursussen aan die interessant zijn voor diegenen die zich specialiseren in rechtswetenschappelijk onderzoek.

Het doel van GGSL's Doctor in Law Programma is om PhD onderzoekers te trainen om hoogwaardig juridisch onderzoek uit te voeren en hen te begeleiden naar een succesvolle voltooiing van hun dissertatie. De GGSL streeft ernaar een inspirerende, ondersteunende, internationale onderzoek omgeving te creëren waar senior- en junioronderzoekers elkaar ontmoeten en van elkaar leren. Kritische reflectie, een multidisciplinaire benadering van de verschillende juridische disciplines en de uitwisseling en van ideeën en ervaring van alle onderzoekers zijn belangrijke elementen in het hele promovendi traject.

In de eerste drie maanden van hun aanstelling ronden de promovendi hun onderzoeksvoorstel af. In aanvulling op de beoordeling van dit voorstel door hun promotor en begeleider, wordt het ook formeel beoordeeld door leden van de Commissie Wetenschapsbeoordeling en Ethiek van de faculteit, die hun goedkeuring dienen te geven.

Promovendi hebben geen verplichtingen om onderwijs te geven, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt. Tegen het eind van het eerste jaar beoordeelt de directeur van de GGSL de voortgang van het onderzoek aan de hand van het Training and Supervision Plan (TSP), het goedgekeurde onderzoeksvoorstel, en een proeve van wat is bereikt (een hoofdstuk, artikel, rapport). De deelname aan het opleidingsprogramma wordt ook beoordeeld. Op basis van deze documenten en na een interview met de promovendus en de begeleiders waarin successen, maar ook mogelijke problemen worden besproken, beslist de directeur over de voortzetting van het project.

Promovendi krijgen professionele begeleiding van hun promotor en supervisor. Ze worden op verschillende manieren bij de onderzoeksgemeenschap betrokken: door nauwe contacten met mede-promovendi, hun begeleiders, de gehele academische staf en onderzoekers van andere disciplines. Ze worden ook gestimuleerd om deel te nemen aan wetenschappelijke activiteiten, zoals de deelname aan en presentatie van hun resultaten bij een nationaal of internationaal congres, en om artikelen te publiceren in wetenschappelijke tijdschriften.

Laatst gewijzigd:28 mei 2019 13:54
printView this page in: English