Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsMedische WetenschappenResearchDepartment of GeneticsStaff
University Medical Center Groningen

Rolf H. Sijmons, MD, PhD

Hoogleraar Medische Translationele Genetica
Prof. Rolf Sijmons
Prof. Rolf Sijmons

MD: Medicine, University of Groningen, 1986
Specialist qualification in clinical genetics, 1993, Groningen
PhD: Studies on hereditary cancer, University of Groningen, 1999
Oratie: Genomic Medicine: een toekomstige zorg? 3 December 2013. Tekst (in Dutch), kaft

Nieuws:
2015: 5GPM - Five genes per minute - Rapid whole genome sequencing for critically ill newborns more
2014: NTR Radio interview on Genomic Medicine (listen, in Dutch, first item, time slot 3.00-08.50 mins)
2013: Better understanding of DNA findings in Familial Bowel Cancer

Email: R.H.Sijmons@umcg.nl

Zie Google Scholar of PubMed voor zijn publicaties

Rolf Sijmons (1957) studeerde Geneeskunde in Groningen en was student-assistent bij de afdeling Fysiologische Chemie en later de Levertransplantatie onderzoeksgroep. Hij werkte na zijn afstuderen als dienstplichtig arts bij het 477 Regionaal Geneeskundig Detachement en als arts-assistent (AGNIO) bij de afdeling Radiotherapie van het Academisch Ziekenhuis Groningen. Tussen 1989 en 1993 werd hij opgeleid tot klinisch geneticus (opleider prof. dr. L.P. ten Kate), bij de vakgroep Medische Genetica (hoofd prof. dr. C.H.C.M. Buys) van de RUG. Na zijn specialisatie trad hij met een patiëntenzorgtaak als staflid in dienst bij wat tegenwoordig de afdeling Genetica van het UMCG is.

In 1999 promoveerde hij op een proefschrift over familiaire kanker (RUG, bij prof. Buys en co-promotor dr. H.F.A. Vasen). De erfelijke aspecten van kanker werden zijn voornaamste wetenschappelijke en klinische aandachtsgebied, met daarnaast belangstelling voor toegepaste informatica zoals databaseontwerp en data uitwisseling. Hij is editor van de Familial Cancer Database (www.facd.info), een van de editors-in-chief van het tijdschrift Hereditary Cancer in Clinical Practice en daarnaast lid van de editorial board van een aantal andere wetenschappelijke tijdschriften. Hij is tevens lid van verschillende binnen- en buitenlandse wetenschappelijke verenigingen, commissies en consortia.

In september 2012 werd hij benoemd tot hoogleraar Medische Translationele Genetica aan de RUG/UMCG en werd tevens hoofd van de nieuwe sectie Ontwikkeling en Innovatie van de afdeling Genetica van het UMCG. Translationele Genetica en Genomic Medicine zijn daarbij de wetenschappelijke speerpunten.

Zie meer over zijn werk en publicaties op zijn Engels-talig webpage (taal vlag is rechts boven)

Laatst gewijzigd:12 mei 2017 13:23
printOok beschikbaar in het: English