Skip to ContentSkip to Navigation
Research GELIFES

RUG nomineert drie wetenschappers voor de Klokhuis Wetenschapsprijs

10 januari 2023

Dit jaar heeft de RUG drie onderzoeken ingezonden voor de landelijke Klokhuis Wetenschapsprijs. Deze prijs is bedoeld om een jong en breed publiek bekend te maken met wetenschappelijk onderzoek. Over het winnende onderzoek wordt een Klokhuis Wetenschap Special gemaakt. De uitreiking van de prijs is op zondag 19 maart 2023 in Nijmegen tijdens het InScience International Science Film Festival.

Ecoloog Oscar Franken, onderwijskundige Jolien Mouw en Religiewetenschapper Erin Wilson dingen dit jaar mee naar de Klokhuis Wetenschapsprijs. Hieronder vertellen ze meer over hun onderzoek.

Oscar Franken
Oscar Franken

Waddenmozaïek: Begrijpen en verbeteren van de onderwaternatuur in de Waddenzee. Op ontdekkingsreis naar de onontdekte bodem van de Waddenzee

Oscar Franken: “De helft van de Nederlandse Waddenzee ligt permanent onder water, en omdat de zee erg troebel is, is het moeilijk te onderzoeken wat er op en in de wadbodem leeft. Denk hierbij aan schelpdieren, wormen, garnalen en krabben. Dit is wel belangrijk aangezien deze soorten essentieel zijn voor het goed functioneren van het ecosysteem, zo zijn deze dieren bijvoorbeeld voedsel voor vissen en vogels. Binnen ons onderzoek bekijken we welke soorten waar leven door elke kilometer een bodemmonster vanaf een onderzoeksschip te nemen. Uit deze monsters worden alle dieren verzameld, en op het laboratorium van het NIOZ op Texel op naam gebracht, geteld en gewogen. Deze kennis gebruiken we om beheeradvies te kunnen geven over het Waddengebied”.
Lees meer over Oscar Franken

Jolien Mouw
Jolien Mouw

Orde in de virtual reality kleuterklas. Nieuwe meesters en juffen trainen met Virtual Reality

Jolien Mouw: “In mijn onderzoek en onderwijs richt ik me op onderwijsinnovatie, educatief ontwerp van interactieve leeromgevingen en implementatie van leertechnologieën. Voor aankomende leerkrachten is klassenmanagement, het orde houden in de klas, een van de moeilijkste aspecten van het vak. In kleutergroepen in het bijzonder. Om leerkrachten in opleiding te trainen hebben we een interactieve en VR-kleuterklas ontwikkeld waarin ze veilig kunnen oefenen met klassenmanagement. op dit moment zijn we bezig met de ontwikkeling van een eye-tracking tool om te kunnen volgen wat de leraar wel en niet ziet”.
Lees meer over Jolien Mouw

Erin Wilson
Erin Wilson

Climate change and ontological justice. It’s not just about science: Climate Change, Religion and Belief

Erin Wilson: “Om klimaatverandering effectief tegen te gaan, moet iedereen betrokken worden. Ook als we het niet met elkaar eens zijn moeten we elkaars perspectieven serieus nemen. Doen we dat niet, dan voedt dat polarisatie en onenigheid. Bovendien bieden andere perspectieven een waardevolle bijdrage aan de klimaatdiscussie. Ik onderzoek hoe mensen uit verschillende geloofssystemen kijken naar en reageren op klimaatverandering. En hoe deze groepen zich tot elkaar verhouden in de discussie”.
Lees meer over Erin Wilson

Laatst gewijzigd:11 januari 2023 18:19

Meer nieuws