Skip to ContentSkip to Navigation
Research GELIFES

Start groot vijfjarig onderzoek naar ecologische effecten van zonneparken

Vijfjarig promotieonderzoek van biologe Sylvia de Vries van de Rijksuniversiteit Groningen
08 december 2022
De onthulling van het bouwbord van het zonnepark Roodehaan in Groningen door Melissa van Hoorn – gedeputeerde energietransitie provincie Groningen – en Jelmer Pijlman – directeur Solarfields, dr. ir. Raymond Klaassen en promovenda drs. Sylvia de Vries. als de vorst uit de grond is krijgt het een definitieve plek. Bij ieder van de vijftien deelnemende parken zal een informatiebord worden geplaatst met uitleg over de aanleg, het onderzoek en de ecologie van het betreffende zonnepark.
De onthulling van het bouwbord van het zonnepark Roodehaal in Groningen door Melissa van Hoorn – gedeputeerde energietransitie provincie Groningen – en Jelmer Pijlman – directeur Solarfields, dr. ir. Raymond Klaassen en promovenda drs. Sylvia de Vries. als de vorst uit de grond is krijgt het een definitieve plek. Bij ieder van de vijftien deelnemende parken zal een informatiebord worden geplaatst met uitleg over de aanleg, het onderzoek en de ecologie van het betreffende zonnepark.

Op donderdag 15 december vond de officiële start plaats van een langdurig wetenschappelijk onderzoek naar de ecologische effecten van zonneparken. Het onderzoek, geïnitieerd door de Provincie Groningen en Solarfields, geeft inzicht in wat zonneparken met de bodemkwaliteit en biodiversiteit doen. Kunnen zonneparken kansen bieden, bijvoorbeeld voor de versterking van het leefgebied van akkervogels, of vormen ze een bedreiging? Biologe Sylvia de Vries – Rijksuniversiteit Groningen – brengt bij vijftien zonneparken de bodem, begroeiing, insecten, zoogdieren en vogels in kaart. De eerste resultaten zijn naar verwachting volgend jaar bekend.

Melissa van Hoorn, gedeputeerde van de provincie Groningen:

'Graag willen we weten hoe zonneparken op de meest verantwoorde manier ingericht kunnen worden. Zodat ze, naast duurzame opbrengsten, ook een plus voor de natuur opleveren. Dit is het eerste wetenschappelijke onderzoek dat daar antwoord op geeft. Ik ben erg blij dat het onderzoek nu van start gaat. Op deze manier werken we concreet aan een groene toekomst.'

Start ecologisch onderzoek

Sylvia de Vries, biologe bij Rijksuniversiteit Groningen: 'De aanleg van zonneparken gebeurt meestal in intensief gebruikt agrarisch landschap. Hiermee verdwijnt het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Dat kan een positief resultaat op de bodem hebben. Maar er verdwijnt ook oppervlakte aan leefgebied voor akkervogels. Wat heeft dat voor effect? Hoe zorg je dat er naast zonneparken ruimte blijft voor natuur? Wat is beter voor de biodiversiteit, wel of geen begrazing? In hoeverre gebruiken akkervogels zonneparken als broedhabitat of foerageergebied? Wat is de meerwaarde voor de biodiversiteit van een ruimere opstelling van de panelen? Deze en veel meer vragen hoop ik in mijn proefschrift te beantwoorden.'

Vijftien zonneparken

Het onderzoek heeft betrekking op vijftien zonneparken van verschillende eigenaren in de provincie Groningen. De onderzoekers brengen bij alle parken de biodiversiteit en de bodemkwaliteit in kaart. Daarnaast monitoren zij bij negen zonneparken de ecologische waarden voor, tijdens en na de bouw. Ook vinden bij deze parken diverse experimenten plaats op het gebied van inrichting en beheer. Denk hierbij aan de afstand tussen panelen, het beheer van de vegetatie tussen de panelen en de aankleding van de rand van het park.

Combinatie van functies bij zonnepark Roodehaan

Zonnepark Roodehaan is één van de vijftien zonneparken uit het onderzoek en momenteel in aanbouw. Hierbij worden verschillende maatregelen genomen om positieve ecologische effecten te stimuleren. Zo worden de zonnepanelen onder andere in een meer standaardopstelling gebouwd en komt er extra ruimte tussen de panelenrijen. Het doel hiervan is om te kijken of een bepaalde inrichting effect heeft op de biodiversiteit.

Jelmer Pijlman - directeur Solarfields:

‘Dit zonnepark levert straks genoeg groene stroom voor 8.680 huishoudens. Zo verbeteren we de wereld met duurzame energie. Maar dit mag natuurlijk niet ten koste gaan van diezelfde wereld. Daarom zijn we op zoek naar manieren om duurzame energie op te wekken, die ook natuurinclusief zijn: die rekening houden met lokale flora en fauna en bijdragen aan biodiversiteit.’

Betrokken partijen

De provincie Groningen, Solarfields en de Rudolf Agricola School for Sustainable Development i.o. van de Rijksuniversiteit Groningen maken gezamenlijk dit vijfjarige onderzoek naar de effecten van de aanleg van zonneparken mogelijk.

Promotor van Sylvia de Vries is dr. ir. Raymond Klaassen, lid van Sustainable Landscapes, een thema binnen de Rudolf Agricola School for Sustainable Development van de Rijksuniversiteit Groningen.

Aangesloten zonnepark eigenaren

Hanergy, Eneco, Sunvest, Energiestreek, Vattenfall, Powerfield, Ecorus, GroenLeven, LC Energy, TPSolar, Solar Proactive.

_______________________________________________________________________________________________

Informatiebord Ecologisch onderzoek Roodehaan
Informatiebord dat onthuld werd. Het geeft informatie over aanleg van het zonnepark en het ecologische onderzoek door de Rudolf Agricola School for Sustainable Development. Bij ieder van de deelnemende zonneparken wordt zo'n informatiebord geplaatst.
Bord Ecologisch onderzoek Roodehaan
Laatst gewijzigd:24 februari 2023 16:50

Meer nieuws

 • 21 mei 2024

  Uitslag universitaire verkiezingen 2024

  De stemmen zijn geteld en de uitslag van de universitaire verkiezingen is binnen!

 • 13 mei 2024

  Moleculen stilzetten

  In zijn laboratorium bouwt natuurkundige Steven Hoekstra aan een opstelling die bestaat uit twee delen: een apparaat dat moleculen van barium-fluoride maakt, en een ander apparaat dat deze moleculen bijna stilzet om ze te kunnen onderzoeken.

 • 29 april 2024

  Sensor met gevoel

  In Makers van de RUG belichten we elke twee weken een onderzoeker die iets concreets heeft ontwikkeld: van zelfgemaakte meetapparatuur voor wetenschappelijk onderzoek tot kleine of grote producten die ons dagelijks leven kunnen veranderen. Zo...