Skip to ContentSkip to Navigation
Research GELIFES

Onderzoek herstel Waddeneiland Griend afgerond

25 mei 2021

Op het eiland Griend is in 2016 een grote herstelmaatregel uitgevoerd om de bijzondere natuur te behouden en te beschermen. Van 2016 tot 2020 hebben onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit en het NIOZ de effecten van deze hersteloperatie onderzocht. De resultaten van het onderzoek worden op 3 juni 2021 gepresenteerd door Laura Govers en Valèrie Reijers.

Griend (Foto: Natuurmonumenten)
Griend (Foto: Natuurmonumenten)

Wandelend eiland

Het eiland Griend ligt midden in de Waddenzee. Sinds de aanleg van de Afsluitdijk is de Waddenzee rond dit eiland nog dynamischer geworden. Behoud van het eiland is belangrijk want als vluchtplaats bij hoogwater is het essentieel voor trekvogels op hun reis van noord naar zuid. Daarnaast is Griend een belangrijke broedplaats voor kokmeeuwen en grote sterns.

RUG-onderzoekers hebben in de periode 2016-2020 samen met collega’s van de Radboud Universiteit en NIOZ gekeken naar de ontwikkeling van de begroeiing op Griend en de ontwikkeling van het eiland zelf. Ook keken ze naar trek- en broedvogels die het eiland aandeden, in het bijzonder de drieteenstrandloper en de grote stern. De kennis die bij dit onderzoek is verzameld kan ook bruikbaar zijn voor andere delen van het Waddengebied.

Onderzoeksresultaten

Op 3 juni 2021 van 14.00-17.00 uur presenteren onderzoekers Laura Govers en Valérie Reijers de resultaten van het onderzoek in een webinar. Het is een verhaal over Griend als schakel in de Waddenzee. een wandelend eiland dat door wind en golven steeds in beweging is. Ook presenteren zij het boek dat ze schreven: Griend, een bewogen eiland.

Meer informatie

 • Aanmelden voor de webinar kan via T.Stoker@Natuurmonumenten.nl
 • Het onderzoek is gefinancierd door het Waddenfonds, OBN (Ontwikkeling +Beheer, Natuurkwaliteit), RUG, Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat.
 • Betrokken onderzoekers RUG: Laura Govers, Nadia Hijner, Theunis Piersma, Tjisse van der Heide, Han Olff.
Laatst gewijzigd:28 mei 2021 18:34

Meer nieuws

 • 15 juni 2021

  Van ‘gesloten’ wetenschap naar Open Science

  Vera Heininga is sinds januari 2021 de Open Science coördinator en beoogd programmaleider van het aanstaande Open Science programma van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze promoveerde in 2017 met een proefschrift dat ten dele gericht was op...

 • 17 mei 2021

  ‘Jongeren stimuleren, dat is mijn belangrijkste taak’

  Vierenhalf jaar geleden ontving hij de Nobelprijs. Tijdens de uitreiking in Stockholm nam Ben Feringa zich voor: nu ga ik wetenschap op de kaart zetten. Zijn missie krijgt een nieuwe impuls met de oprichting van het Ben Feringa Fonds, bedoeld om de...

 • 10 mei 2021

  ‘Gun dementerenden meer vrijheid hun sociale leven vorm te geven’

  Thuiswonende ouderen met geheugenproblemen zijn buitengewoon vindingrijk om zelf controle te houden over hun activiteiten buitenshuis. Demografen Jodi Sturge en Mirjam Klaassens zijn onder de indruk. ‘Of deze mensen meer kunnen dan we denken? Nee,...