Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekCentre for East Asian Studies Groningen

10 jaar Dutch Studies Centre Fudan-Groningen

14 april 2016

Op vrijdag 8 april 2016 vierde het Dutch Studies Centre (DSC) Fudan-Groningen zijn 10-jarig jubileum. Tien jaar geleden gingen de prestigieuze Universiteit van Fudan in het Chinese Shanghai en de Rijksuniversiteit Groningen een intensieve samenwerking aan om de onderlinge betrekkingen te formaliseren en te institutionaliseren. Sindsdien zijn er onder de vlag van het DSC veel activiteiten ontwikkeld, zowel op het gebied van onderzoek als op het gebied van onderwijs. De focus lag vooral op Europese integratie en Chinees-Europese en Chinees-Nederlandse betrekkingen, gezien vanuit het perspectief van Internationale Betrekkingen.

Om deze succesvolle tienjarige bilaterale samenwerking luister bij te zetten, organiseerde het DSC op 8 april een internationale conferentie aan de Universiteit van Fudan in Shanghai. De thema’s van de DSC-conferentie waren handel, investeringen en ontwikkelingssamenwerking binnen Chinees-Nederlandse en Chinees-Europese betrekkingen. De thema’s waren opgedeeld in twee sessies.

One Belt, One Road     

Tijdens de eerste sessie werd het ‘One Belt, One Road’-initiatief (OBOR) besproken dat drie jaar geleden door de Chinese president Xi Jinping is geïntroduceerd met als doel de internationale handel op drie continenten te stimuleren. De naam van het initiatief verwijst naar de oude handelsroutes van China naar het Midden-Oosten en Europa. Het idee van president Xi is om een nieuwe zijderoute op te zetten als alternatieve landroute naar de Europese markt. Deze route loopt door Turkije en van daaruit door Europa via Bulgarije, Roemenië, Tsjechië, Duitsland en ten slotte naar Rotterdam. Het OBOR-initiatief is open en inclusief. Het gaat niet alleen om handel en transport, maar heeft ook tot doel om investeringen te stimuleren. Tijdens de DSC-conferentie werd gekeken naar de ontwikkelingen tot nu toe, de kans van slagen van OBOR, de mogelijkheden van OBOR voor de ontwikkeling van Azië (inclusief Mongolië en Korea), Afrika en Europa, de verwachte gevolgen voor bestaande multilaterale instituten en de gevolgen voor de Chinees-Nederlandse betrekkingen.

Ontwikkelingssamenwerking

Het tweede onderwerp van de conferentie, ontwikkelingssamenwerking, hangt nauw samen met het OBOR-initiatief. De huidige minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Lilianne Ploumen, zet zich in voor een beleid dat drie ambities omvat: extreme armoede binnen één generatie uitroeien, wereldwijd duurzame en inclusieve economische ontwikkeling stimuleren en Nederlandse bedrijven helpen om succesvol zaken te doen in het buitenland. Door deze onderwerpen te combineren en samen te werken aan een effectieve ontwikkeling van de private sector heeft Nederland stappen ondernomen in de richting van een coherenter en duurzamer beleid op het gebied van ontwikkelingshulp, handel en investeringen. Tijdens de DSC-conferentie werd gekeken naar de resultaten tot nu toe van het Nederlandse beleid op het gebied van handel en ontwikkelingshulp en de gevolgen van deze resultaten voor China en de Oost-Aziatische regio. Verder werd er gekeken naar recente trends in het Chinese ontwikkelingsbeleid en de Chinese positie ten opzichte van de Agenda 2030 van de VN.        

De conferentie vond plaats in de prachtige Siyuan Hall van het (Guangha) hoofdgebouw van de Universiteit van Fudan. Onder de sprekers waren prof. Ding Chun (Fudan), prof. Tjalling Halbertsma (Groningen), prof. Yin Chen (Fudan), dr. Ingrid d’Hooghe (Clingendael), dr. Jin Ling (China Institute of International Studies), prof. Zhang Haibing (Shanghai Institute for International Studies), dr. Agnieszka Kazimierczuk (Leiden), dr. Sunkung Choi (Groningen) en prof. Jan van der Harst (Groningen). Onder de vele aanwezigen waren mevrouw Anneke Adema, consul-generaal van Nederland in Shanghai, en prof. Sibrand Poppema, voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen.

Sinds de oprichting van het DSC in Fudan heeft Groningen nog drie onderzoekscentra in Azië opgezet: het Tsinghua-Groningen Research Centre voor EU-Chinese betrekkingen in Beijing (China), het Osaka-Groningen Research Centre in Osaka (Japan) en onlangs het PNU-Groningen Research Centre in Busan (Zuid-Korea).  

Voor meer informatie over het Dutch Studies Centre kunt u contact opnemen met wetenschappelijk directeur prof. Jan van der Harst.

Laatst gewijzigd:20 april 2016 13:50
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws