Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Verkiezingen Verkiezingen Europees Parlement

Europese verkiezingen van 9 juni 1994

In de jaren negentig raakte de Europese integratie in een stroomversnelling. Na de val van de Berlijnse muur in 1989 en de ondergang van het communisme startte Brussel de onderhandelingen met de staten in Midden- en Oost-Europa over toetreding. Naast de uitbreiding werd de Europese samenwerking ook verder geïntensiveerd. De verstevigde positie van het Europees Parlement zou voor meer kiezers reden kunnen zijn om hun stem uit te brengen. Dit gebeurde uiteindelijk nauwelijks, wat door waarnemers mede werd toegeschreven aan het feit dat de Nederlandse kiezer voor de derde keer in drie maanden tijd naar de stembus werd genood. Na de verkiezingen voor de gemeenteraden in maart en voor de Tweede Kamer in mei, was het in juni de beurt aan het Europees Parlement. Tegen die tijd was de fut er wel wat uit, niet alleen bij de kiezers, maar ook bij de partijen en hun kaderleden, die er al twee zware campagnes op hadden zitten. Lees meer

Kies een onderwerp:

Campagne

Europese verkiezingen 1994: campagne

Literatuur

J. Hippe, P. Lucardie en G. Voerman, 'Kroniek 1994. Overzicht van de partijpolitieke gebeurte­nissen van het jaar 1994' in: G.Voerman (red.), Jaarboek 1994 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen 1995), 14-91, aldaar 23-24.

G. Voerman en N. van de Walle, 'Verkiezingsmoeheid: de Europese verkiezingen van 9 juni 1994’, in: G. Voerman en N. van de Walle (red.), Met het oog op Europa. Affiches voor de Europese verkiezingen, 1979-2009 (Amsterdam: Boom, 2009), 65-75.

Partijen

Europese verkiezingen 1994: deelnemende partijen en hun lijsttrekker

Aan de Europese verkiezingen van 9 juni 1994 in Nederland namen de volgende politieke partijen deel:

Partij Lijsttrekker
CDA Hanja Maij-Weggen
PvdA Hedy d'Ancona
VVD - Europese Liberaal-Democraten Gijs de Vries
D66 Jan Willem Bertens
SGP / GPV / RPF Leen van der Waal
Een Betere Toekomst... Nigel Franks
SP (Socialistische Partij) Tiny Kox
De Groenen Herman Verbeek
Lijst-de Groen Jan de Groen
Centrumdemocraten Wil Schuurman
GROENLINKS Nel van Dijk

Verkiezingsprogramma's Affiches Uitslag
Laatst gewijzigd:07 maart 2024 12:59