Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Verkiezingen Verkiezingen Europees Parlement

Europese verkiezingen van 10 juni 1999

Dat de opkomst bij de Europese verkiezingen in 1994 was gedaald tot ongeveer een derde van de kiezers, temperde niet echt het Europese elan bij de grote partijen. In 1997 stemden zij alle in met het Verdrag van Amsterdam, dat onder meer de weg vrijmaakte voor de uitbreiding van de Europese Unie met een aantal Midden- en Oost-Europese landen en Cyprus. Het Verdrag scherpte ook de medebeslissingsprocedure aan en breidde haar werkzaamheid over veel meer terreinen uit. CDA, PvdA, VVD en D66 waren bovendien voorstander van een ‘Europese grondwet’, die de lappendeken aan Europese verdragen moest vervangen en de rechten van de Europese burger zou vastleggen (het Europees Parlement had hiervoor eerder al een ontwerp opgesteld). Zelfs GroenLinks ging daarin mee. Deze partij had nog wel tegen het Verdrag van Amsterdam gestemd, maar was daarna positiever over de Europese Unie gaan denken. Lees meer

Kies een onderwerp:

Campagne

Europese verkiezingen 1999: campagne

Literatuur

B. de Boer, P. Lucardie, I. Noomen en G. Voer­man, 'Kroniek 1999. Overzicht van de partijpolitieke gebeurte­nissen van het jaar 1999' in: G.Voerman (red.), Jaarboek 1999 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen 2000), 13-92, aldaar 18-20.

G. Voerman en N. van de Walle, 'De ‘zakkenvullers’: de Europese verkiezingen van 10 juni 1999’, in: G. Voerman en N. van de Walle (red.), Met het oog op Europa. Affiches voor de Europese verkiezingen, 1979-2009 (Amsterdam: Boom, 2009), 77-87.

Partijen

Europese verkiezingen 1999: deelnemende partijen en hun lijsttrekker

Aan de Europese verkiezingen van 10 juni 1999 in Nederland namen de volgende politieke partijen deel:

Partij Lijsttrekker
CDA Hanja Maij-Weggen
PvdA Max van den Berg
VVD Jan Kees Wiebenga
D66 Lousewies van der Laan
SGP / GPV / RPF Hans Blokland
GroenLinks Joost Lagendijk
CD/Conservatieve Democraten Chiel Koning
Lijst-Sala Luc Sala
Europees Verkiezers Platform Nederland Jim Janssen van Raaij
SP (Socialistische Partij) Erik Meijer
DE EUROPESE PARTIJ Roel Nieuwenkamp
Verkiezingsprogramma's Affiches Uitslag
Laatst gewijzigd:07 maart 2024 13:00