Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Thema's

Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 2023

Cijfers per 1 januari 2021, 2022 en 2023

Ledentallen 2023

a) Ten gevolge van de aanpassing van het ledental door BIJ1 gecorrigeerd ten opzichte van de opgave van 1 januari 2022 (5.800).
b) Ledental volgens opgave 1 april 2022, waardoor het niet is opgenomen in het persbericht van 24 februari 2022.
c) Ten gevolge van de aanpassing van het ledental door de ChristenUnie gecorrigeerd ten opzichte van de opgave van 1 januari 2022 (26.167).
d) Ten gevolge van de aanpassing van het ledental door DENK gecorrigeerd ten opzichte van de opgave van 1 januari 2022 (3.710).
e) Ten gevolge van de aanpassing van het ledental door GroenLinks gecorrigeerd ten opzichte van de opgave van 1 januari 2022 (33.478).
f) Geen opgave; de in september 2022 opgerichte partij zal pas in 2023 betalende leden in¬schrij¬ven.
g) Ten gevolge van de aanpassing van het ledental door JA21 gecorrigeerd ten opzichte van de opgave van 1 januari 2022 (5.100).
h) Het verschil tussen het ledental 2022 en 2023 alsmede het verschil tussen het aantal in- en uitge¬schreven leden is niet identiek (een verschil van één lid).
i) Ten gevolge van de aanpassing van het ledental door 50PLUS gecorrigeerd ten opzichte van de opgave van 1 januari 2022 (2.944).
j) Ten gevolge van de opgave van het ledental door BVNL op 1 april 2022 en de aanpassing van het ledental door BIJ1, ChristenUnie, DENK, GroenLinks, JA21 en 50PLUS gecorrigeerd ten opzichte van de opgave van 1 januari 2022 (375.086).
k) Dit saldo betreft het verschil tussen het totale ledental van 1 januari 2022 en van 1 januari 2023; dus niet het totaal van de saldi van de afzonderlijke partijen in deze kolom.

NB: De PVV heeft geen leden; het is niet mogelijk om van deze partij lid te worden.

Laatst gewijzigd:23 februari 2023 12:57