Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Thema's

Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 2022

Cijfers per 1 januari 2020, 2021 en 2022

Ledentallen 2022

a) Ledental voor 1 januari 2021: 241, volgens opgave 24 januari 2022.
b) Ledental voor 1 januari 2021: 2.875, volgens opgave 10 januari 2022.
c) Ledental volgens opgave 1 april 2022, waardoor het niet is opgenomen in het persbericht van 24 februari 2022.
d) Ten gevolge van de aanpassing van het ledental door DENK gecorrigeerd ten opzichte van de opgave van 1 januari 2021 (2.938).
e) Ledental voor 1 april 2021: 3.748, volgens opgave 2 februari 2022.
f) Ledental voor 1 januari 2021: 1.395, volgens opgave 14 februari 2022.
g) Ten gevolge van de aanpassing van het ledental door 50PLUS gecorrigeerd ten opzichte van de opgave van 1 januari 2021 (3.659).
h) Ten gevolge van de aanpassing van het ledental door DENK en 50PLUS gecorrigeerd ten opzichte van de opgave van 1 januari 2021 (321.061).
i) Ten gevolge van de opgave van het ledental door BVNL op 1 april 2022 gecorrigeerd ten opzichte van de opgave in het persbericht van 24 februari 2022 (370.799).
j) Dit saldo betreft het verschil tussen het totale ledental van 1 januari 2021 en van 1 januari 2022; dus niet het totaal van de saldi van de afzonderlijke partijen in de kolom erboven.

NB: De PVV heeft geen leden; het is niet mogelijk om van deze partij lid te worden.

Laatst gewijzigd:23 februari 2023 12:53