Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Thema's

Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 2024

Cijfers per 1 januari 2022, 2023 en 2024

ledentallen 2024

a) Correctie ledental 1 januari 2023 (10.822) door de BBB.
b) Correctie ledental 1 januari 2023 (25.281) door de ChristenUnie.
c) Correctie ledental 1 januari 2023 (3.456) door DENK.
d) Correctie ledental 1 januari 2023 (5.060) door JA21.
e) Correctie ledental 1 januari 2023 (12.406) door Volt.
f) Correctie ledental 1 januari 2023 (2.730) door 50PLUS.
g) Ten gevolge van de correcties van het ledental door de BBB, ChristenUnie, DENK, JA21, Volt en 50PLUS aangepast (was 378.902).
h) Dit saldo betreft het verschil tussen het totale ledental van 1 januari 2023 en van 1 januari 2024; dus niet het totaal van de saldi van de afzonderlijke partijen in de kolom erboven.

NB1: De PVV heeft geen leden; het is niet mogelijk om van deze partij lid te worden.
NB2: BIJ1 en de BVNL verdwenen na de verkiezingen van 22 november 2023 uit de Tweede Kamer.

Laatst gewijzigd:28 februari 2024 11:49