Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Thema's Tweede Kamerverkiezingen 2023

Tweede Kamerverkiezingen 2023

Op 22 november 2023 vonden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Voor deze verkiezingen hebben zich bij de Kiesraad 70 partijen geregistreerd. Op 13 oktober 2023 maakte de Kiesraad bekend dat er uiteindelijk 26 partijen aan de verkiezingen zullen deelnemen. Dat is beduidend minder dan in 2021, toen er 37 partijen meededen aan de Tweede Kamerverkiezingen - een naoorlogs record.

Tijdens de verkiezingscampagne besteedde het DNPP op verschillende manieren aandacht aan de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023. Zo zijn onder Verkiezingsprogramma's de partijen te vinden die aan deze verkiezingen deelnemen, met hun verkiezingsprogramma's. Onder Affiches wordt aan de hand van voorbeelden uit de DNPP-collectie de rol van historische affiches in verkiezingscampagnes getoond. Verder worden er onder Campagnemateriaal leuke en opvallende gadgets voor het voetlicht gebracht die partijen in de loop der jaren hebben gebruikt om in de gunst van de kiezers te komen.