Skip to ContentSkip to Navigation
Langer mentaal fit door iets nieuws te leren? - Het CogFlex onderzoek

Achtergrond van het CogFlex-onderzoek

Mensen worden tegenwoordig een stuk ouder dan vroeger. Veel mensen worden gelukkig gezond oud. Toch ervaart een groot deel van de bevolking ook negatieve kanten van ouder worden. Veel mensen krijgen op latere leeftijd last van stemmings- of geheugenklachten.

 Recent onderzoek lijkt er op te wijzen dat het leren van iets nieuws een positief effect kan hebben op het denkvermogen en de stemming. Bovendien zijn er aanwijzingen dat bepaalde levenservaringen, zoals het spreken van meerdere talen, het bespelen van een muziekinstrument en deelname aan vrijetijdsactiviteiten zoals het bijwonen van lezingen mensen langer kan beschermen tegen symptomen van dementie en cognitieve stoornissen. Er wordt ook wel gezegd dat deze activiteiten zogenaamde ‘cognitieve reserve’ opbouwen. Hierdoor valt bij sommigen een achteruitgang in het denken, wat ook deel uitmaakt van normale veroudering, minder op.

In het CogFlex-onderzoek willen wij te weten komen of het bespelen van een muziekinstrument, het leren van een taal of het bijwonen van lezingen op latere leeftijd ook positief kan bijdragen aan cognitieve reserve en de stemming.

Laatst gewijzigd:06 maart 2023 10:44