Skip to ContentSkip to Navigation
Langer mentaal fit door iets nieuws te leren? - Het CogFlex onderzoek

Langer mentaal fit door iets nieuws te leren? - Het CogFlex onderzoek

De CogFlex-studie is een wetenschappelijk onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. In dit onderzoek worden de effecten van het leren van iets nieuws op latere leeftijd onderzocht. Eerder onderzoek lijkt er op te wijzen dat het actief zijn op latere leeftijd positieve invloed kan hebben op het denkvermogen en de stemming. In het CogFlex-onderzoek willen we de positieve invloed van het volgen van verschillende cursussen ontdekken en vergelijken.

De dataverzameling voor het CogFlex-onderzoek is in november 2022 afgerond. In de loop van 2024 zal op deze webpagina een samenvatting van de onderzoeksresultaten worden gedeeld.

 Op deze website kunt u meer lezen over de achtergrond van het onderzoek  en stellen wij het onderzoeksteam aan u voor.

Heeft u vragen over het CogFlex-onderzoek? Dan kunt u contact met ons opnemen via cogflex@rug.nl.

-
-
-
Laatst gewijzigd:06 maart 2023 10:43