Skip to ContentSkip to Navigation
Research Centre for Religious Studies Research Centres Centre for Religion and Heritage Research Publications

Netherlands Studies in Ritual and Liturgy

In 2003 an international series on subjects related to ritual and liturgy was started by the Liturgical Institute at Tilburg University and the Institute for Liturgical Studies at the University of Groningen (now Centre for Religion and Heritage). This series, which is named Netherlands Studies in Ritual and Liturgy, receives contributions of Dutch researchers in the field of Christian liturgy and ritual studies. ISSN is 1571-8808. In 2015, the Tilburg Institute (which was renamed IRiLiS in 2010) was transferred from Tilburg to the Protestant Theological University (location Amsterdam).

Contact

For orders, please contact:

Centre for Religion and Heritage
University of Groningen
Oude Boteringestraat 38
NL-9712 GK Groningen
Telephone: +31(0)50 363 4587
E-mail: crh rug.nl

Editorial Board

Prof. Marcel Barnard (editor in chief, Amsterdam/Stellenbosch)
Dr Martin Hoondert (Tilburg)
Dr Andrew Irving (Groningen)
Dr Mirella Klomp (Amsterdam)
Dr Justin Kroesen (Bergen)
Dr Mary E. McGann (Berkeley, CA)
Prof. Paul Post (Tilburg)
Prof. Thomas Quartier (Nijmegen/Leuven/Rome)
Prof. Gerard Rouwhorst (Utrecht/Tilburg)
Prof. Eric Venbrux (Nijmegen)

For general information, guidelines regarding submissions, please contact:

Dr Janieke Bruin-Mollenhorst
Telephone number: (0031) 020 598 5716
E-mail address: irilis pthu.nl

Volumes

Thus far, these volumes have been published:

the eucharist and ecology
Click to enlarge

Colman Fabian Kimaryo, The Eucharist and Ecology: Liturgical and Pastoral Explorations with REference to the Catholic Diocese of Moshi-Tanzania, Netherlands Studies in Ritual and Liturgy 28. Amsterdam/Groningen 2023. ISBN 978-94-6483-125-2.  € 19.00.

decorative image
Click to enlarge

Célestin Nsengimana, Genocide Commemoration and REconciliation in Rwanda From a Liturgical Ritual Perspective, Netherlands Studies in Ritual and Liturgy 27. Amsterdam/Groningen 2023. ISBN 978-94-64589573.  € 20,00.

Click to enlarge
Click to enlarge

Fokke Wouda, Eucharistic Hospitality in Ecumenical Contexts: Learning from Monastic Experiences Netherlands Studies in Ritual and Liturgical Studies 26. Amsterdam/Groningen 2022. 321 pp. + iv. ISBN 9789464582437.

Click to enlarge
Click to enlarge

Lydia van Leersum-Bekebrede, Worship with Children. Agentive Participation in Dutch Protestant Contexts , Netherlands Studies in Ritual and Liturgical Studies 25, Amsterdam/Groningen 2021, 151p. + xi, ISBN 978-94-6416-903-4.

Click to enlarge
Click to enlarge

Janieke Bruin-Mollenhorst, Time to Say Goodbye? A Study on Music, Ritual and Death in the Netherlands, Netherlands Studies in Ritual and Liturgical Studies 24, Amsterdam/Groningen 2021, 182p., ISBN 978-94-6416-809-9, € 18,00.

Click to enlarge
Click to enlarge

Jasper Bosman, Celebrating the Lord’s Supper in the Netherlands. A Study of Liturgical Ritual Practices in Dutch Reformed Churches, Amsterdam/Groningen 2020, 388 p., ISBN 978-94-6375-820-8, €24,00.

Click to enlarge
Click to enlarge

Gied ten Berge, Pelgrimeren met een missie. Het Palestijnse ‘Kom en zie’-initiatief in cultuurwetenschappelijk en historisch-theologisch perspectief.Amsterdam/Groningen, 2020, 230 pp., ISBN 978-94-6375-861-1, €20,-

Click to enlarge
Click to enlarge

Marian Geurtsen, Rein van ziel en lichaam: Vroegchristelijke discussies over procreatieve onreinheid van vrouwen en mannen en hun liturgische participatie, Amsterdam-Groningen: Ridderprint, 2019, 289 pp., ISBN 978-94-6375-538-2, €21,-

Click to enlarge
Click to enlarge

Ger van der Werf, Laus sonet ista deo. Ritualisering van het verhaal van Jezus’ intocht in Jeruzalem op Palmzondag in de vroege middeleeuwen in het Westen. Amsterdam/Groningen, 300 p., ISBN 978-94-6375-102-5. €21.00.

Click to enlarge
Click to enlarge

Martijn de Ruijter, Confining Frailty. Making place for ritual in rest and nursing homes, Groningen/Amsterdam, 210 p., ISBN 978-90-367-9256-1. €21.50.

Click to enlage
Click to enlage

Bryan R. Monte, Tiny Zion. Harvest Hills, an intentional Zionic community, Groningen/Tilburg, 2015, 288 pp., ISBN 978-90-367-8268-5, € 21, 50

Click to enlarge
Click to enlarge

Inez Schippers, Sacred places in the suburbs. Casual sacrality in the Dutch VINEX-district Leidsche Rijn Groningen/Tilburg 2015, 248 pp., ISBN 978-90-367-8267-8, € 21,50.

Click to enlarge
Click to enlarge

Logan Sparks en Paul Post eds., The Study of Culture through the Lens of Ritual, Groningen/Tiburg 2015, 290 pp., ISBN 978-90-367-8005-6, € 16, --

NSRL14

Johan Schoenmakers, OFFICIA PROPRIA. Liturgische rituelen en gebruiken in het sticht voor adellijke dames in Thorn, Groningen/Tilburg 2014, 766 pp., ISBN 978-90-5335-854-2, €30,-

NSRL13

Gerard Lukken & Jacques Maas, Dode, sta op, het licht van de morgen. Semiotische analyse van twee gezangen van Huub Oosterhuis: De steppe zal bloeien en Lied aan het licht, Groningen/Tilburg 2014, 108 pp., ISBN 978-90-5335-841-2, € 11,-

Voorbij Liturgiewetenschap
Louis van Tongeren & Paul Post (red.), Voorbij de liturgiewetenschap. Over het profiel van liturgische en rituele studies, Groningen/Tilburg 2011, 90 pp., ISBN 978-90-367-5061-5, € 11,-
Een studie naar een hedendaags collectief herdenkingsritueel voor overleden kankerpatiënten
Judith Tonnaer, Bomen voor het leven. Een studie naar een hedendaags collectief herdenkingsritueel voor overleden kankerpatiënten, Groningen/Tilburg 2010, 323 pp., ISBN 978-90-367-4522-2, € 21,50
Stiltecentra in Nederland als speelveld van traditie en vernieuwing
Jorien Holsappel-Brons, Ruimte voor Stilte. Stiltecentra in Nederland als speelveld van traditie en vernieuwing, Groningen/Tilburg 2010, 450 pp., ISBN 978-90-367-4413-3, € 27,50
Van rubriekenjager tot wetenschappelijk grensganger
Petra Versnel-Mergaerts, Van rubriekenjager tot wetenschappelijk
grensganger. Wordingsgeschiedenis van de liturgiewetenschap (1900-1967)
aan de katholieke theologische opleidingen in Nederland in zes
portretten
, Groningen/Tilburg 2009, 504 pp., ISBN 978-90-367-4058-6, € 26,50
Goedroen Juchtmans
Goedroen Juchtmans, Rituelen thuis: van christelijk tot basaal sacraal.
Een exploratieve studie naar huisrituelen in de Tilburgse nieuwbouwwijk

De Reeshof, Groningen/Tilburg 2008, 453 pp., ISBN 978-90-367-3621-3, €
23,50
Mattijs Ploeger
Mattijs Ploeger, Celebrating Church. Ecumenical Contributions to a
Liturgical Ecclesiology
, Groningen/Tilburg 2008, 571 pp., ISBN
978-90-367-3450-9, € 25,-
G.H. van Kooten
Geurt Henk van Kooten, Het oecumenisch leesrooster
(1977-2010): geschiedenis, filosofie en impact
, Groningen/Tilburg 2007,
110 pp., ISBN 978-90-367-3275-8, € 15,-
Albers
Ineke Albers, Heilige kracht wordt door beweging losgemaakt. Over pelgrimage, lopen en genezing, Groningen/Tilburg 2007, 529 pp., ISBN 90-367-2874-6, € 45,-
Speelman

Willem Marie Speelman, Liturgie in beeld. Over de identiteit van de rooms-katholieke liturgie in de elektronische media , Groningen/Tilburg 2004, 283 pp., ISBN 90-367-1949-6, € 15,-

Kroesen
Justin E.A. Kroesen, Het middeleeuwse altaarretabel op het Iberisch Schiereiland. Vorm, plaats boodschap , Groningen/Tilburg 2003, 492 pp., ISBN 90-367-1949-6, € 48,50
Kroesen & Steensma
Justin E.A. Kroesen & Regnerus Steensma (red.), Nieuwe vieringen onder oude daken. De spanning tussen liturgie en monumentenzorg , Groningen/Tilburg 2004, 100 pp., ISBN 90-367-2069-9, € 12,50
Post

Paul Post, Space for Liturgy Between Dynamic Ideal and Static Reality. An exploration of the development of the Roman Catholic liturgical space in the Netherlands (ca. 1850-present day) with particular focus on the role of liturgical booklets, the microphone and church pews , Groningen/Tilburg 2003, 80 pp., ISBN 90-5166-974-7, € 10,-  

Last modified:12 July 2023 3.49 p.m.
View this page in: Nederlands