Skip to ContentSkip to Navigation
Research Centre for Religious Studies Research Centres Centre for Religion, Health and Wellbeing

Emmius maakt van werk en zingeving een vak

Doen wat ertoe doet en merken dat jij ertoe doet
17 januari 2022
Emmius

De werkende wereld is veranderd. Succes van organisaties ligt niet langer alleen in winst en efficiency, maar ook in welzijn van medewerkers. Daarmee zijn bedrijven overigens niet direct ‘soft’ geworden. Aandacht voor betrokkenheid van medewerkers, welzijn, integriteit en diversiteit leiden in de huidige tijd namelijk juist tot concurrentievoordeel. Steeds meer bedrijven lijken daar hun verantwoordelijkheid in te nemen en deze thema’s op de agenda te plaatsen. Emmius school voor werk en zingeving, een samenwerking tussen GGW en AOG TSM Business School, wil mensen en organisaties handvatten geven om het gesprek hierover op gang te brengen.

In de optiek van Emmius zijn organisaties die erkennen dat samen dóen en samen értoe doen de organisaties van de toekomst. Maar praten over zingeving is een vak. Daarom biedt Emmius een leergang en een master Werk en Zingeving aan voor werkenden. Daarnaast zullen masterclasses en inspiratiesessies worden georganiseerd, zoals de Lentecursus Werk en Zingeving. De tweede editie van deze cursus heeft als thema ‘volhouden’ en vindt (online) plaats op 18 en 19 mei.

Emmius school voor werk en zingeving is op 28 oktober 2021 gelanceerd als samenwerkingsverband tussen de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap (RUG) en AOG Contractonderwijs dat vanaf 1 januari 2022 AOG TSM Business School heet. Met deze samenwerking beoogt de faculteit kennis en ervaring op het gebied van werk en zingeving beschikbaar te maken voor (ook) andere doelgroepen dan studenten.

Laatst gewijzigd:06 juli 2022 14:17

Meer nieuws