Skip to ContentSkip to Navigation
Research Centre for Religious Studies Research Centres Centre for Religion, Conflict and Globalization
Header image The Religion Factor
Meaning on Monday

Waarom elke baan lichamelijk is

Date:11 April 2022
Author:Jelle Wiering

Weet jij eigenlijk hoe jouw collega's ruiken?

Picture by Gabriella Clare Marino

Corona, met de ‘d’ van dood - Vlog

Date:28 March 2022
Author:Martin Hoondert
De Covid-19 pandemie heeft het religieuze en spirituele leven van mensen beïnvloedt en verschillende existentiële vragen blootgelegd; vragen die betrekking hebben op de zin van het leven. In deze blogserie reflecteren religiewetenschappers, cultuurwetenschappers en theologen op de relatie tussen Covid-19, religie en zingeving. Zij baseren zich daarbij op onderzoek dat zij gedurende de pandemie uitvoerden en recent publiceerden in het tijdschrift Religie & Samenleving. Deze week een vlog van Martin Hoondert over corona en de dood.
Meaning on Monday

Waarom werken we eigenlijk?

Date:28 March 2022

Ik zit achter mijn laptop in een bakkerij waar je ook koffie kunt drinken en kunt lunchen. Ik staar naar de werkende mensen om me heen en denk: waarom werken we eigenlijk?

Meaning on Monday

Zingeving is (g)een vaag begrip

Date:21 March 2022

De meest concrete samenvatting van zingeving in de werkcontext is misschien wel: ‘doen wat ertoe doet en merken dat jij ertoe doet’. 

Picture by Gabriella Clare Marino

Religion, Covid-19, and state neutrality

Date:14 March 2022
Author:François Levrau & Leni Franken
The Covid-19 pandemic has influenced people’s religious and spiritual lives, and has exposed a variety of existential questions; questions concerning the ultimate meaning of life. In this blog series, scholars of religion, culture and theology reflect on the relationship between Covid-19, religion and meaning-making. Each blog discusses research that was conducted during the pandemic, and that was recently published in the Dutch journal Religie & Samenleving. This week, François Levrau and Leni Franken on religion, Covid-19, and state neutrality.
Picture by Gabriella Clare Marino

Religie, Corona en staatsneutraliteit

Date:14 March 2022
Author:François Levrau & Leni Franken
De Covid-19 pandemie heeft het religieuze en spirituele leven van mensen beïnvloedt en verschillende existentiële vragen blootgelegd; vragen die betrekking hebben op de zin van het leven. In deze blogserie reflecteren religiewetenschappers, cultuurwetenschappers en theologen op de relatie tussen Covid-19, religie en zingeving. Zij baseren zich daarbij op onderzoek dat zij gedurende de pandemie uitvoerden en recent publiceerden in het tijdschrift Religie & Samenleving. Deze week schrijven François Levrau en Leni Franken over religie, corona en staatsneutraliteit.
Picture by Gabriella Clare Marino

Covid-19 and the Theodicy

Date:07 March 2022
The Covid-19 pandemic has influenced people’s religious and spiritual lives, and has exposed a variety of existential questions; questions concerning the ultimate meaning of life. In this blog series, scholars of religion, culture and theology reflect on the relationship between Covid-19, religion and meaning-making. Each blog discusses research that was conducted during the pandemic, and that was recently published in the Dutch journal Religie & Samenleving. This week, Frank Bosman and Archibald van Wieringen on Covid-19 and the Theodicy.
Picture by Gabriella Clare Marino

Corona en de theodicee

Date:07 March 2022
Author:Frank G. Bosman & Archibald L.H.M. van Wieringen
De Covid-19 pandemie heeft het religieuze en spirituele leven van mensen beïnvloedt en verschillende existentiële vragen blootgelegd; vragen die betrekking hebben op de zin van het leven. In deze blogserie reflecteren religiewetenschappers, cultuurwetenschappers en theologen op de relatie tussen Covid-19, religie en zingeving. Zij baseren zich daarbij op onderzoek dat zij gedurende de pandemie uitvoerden en recent publiceerden in het tijdschrift Religie & Samenleving. Deze week schrijven Frank Bosman en Archibald van Wieringen over corona en de theodicee.
Picture by Gabriella Clare Marino

Nodig: een goed – religieus – verhaal over solidariteit

Date:28 February 2022
Author:Sjaak Korver

Onlangs analyseerden twee redactieleden van De Groene Amsterdammer het beleid van de Nederlandse overheid met betrekking tot de coronacrisis. Margreet Fogteloo laat zien dat door het gebrek aan een duidelijk verhaal van de overheid de onderlinge...

Picture by Gabriella Clare Marino

Needed: A good – religious – story about solidarity

Date:28 February 2022
Author:Sjaak Korver

Recently, two editorial members of De Groene Amsterdammer analyzed the policy of the Dutch government with regards to the Covid crisis. Margreet Fogteloo shows that due to a lack of a clear narrative from the government, mutual solidarity between...