Skip to ContentSkip to Navigation
Research Centre for Religious Studies Research Centres Centre for Religion, Conflict and Globalization

Centre for Religion, Conflict and Globalization

The Centre for Religion, Conflict and Globalization engages in cutting-edge research, policy advice and analysis that seeks to develop alternative conceptual and practical approaches to understanding "religion" and its relationship with politics and society.

Read more

Blog 'The Religion Factor'

  • 30 May 2022

    Troost 

    Een inspirerende avond waar Michael Ignatieff vertelde hoe mensen door de eeuwen heen troost vonden, en hoe deze bronnen ook hem inspireren. De kern van zijn betoog echter deze avond, is het besef dat -hoezeer deze bronnen ook behulpzaam kunnen zijn in...

  • 18 May 2022

    Aandacht voor zin, vraagt om oogbeweging

    Zorg voor zingeving -of ook levensbeschouwing- hoort steeds vaker tot het takenpakket van heel diverse professionals. Al langer zien we dat binnen zorg en (primair en voortgezet) onderwijs, maar ook daarbuiten. Waar het nog wat aan ontbreekt, zijn heldere...

More blog entries