Skip to ContentSkip to Navigation
Research Centre for Religious Studies Research Centres Centre for Religion, Conflict and Globalization
Header image The Religion Factor
Photo by Simon Berger on Unsplash

Manifesting Our Dreams: Religion, Science, and Dream Culture

Date:30 September 2022
Author:Laura J. Vollmer

Science-based spiritualities and religiously inspired science break down so many of the dichotomies we use to compartmentalize our world: science vs. religion, religious vs. secular, fact vs. value, and, when we throw dreams in the mix, fantasy vs. reality...

Figure1: Picture by Divya Bhatia

Reconfigurations of Hindu temples and Practices in COVID-19

Date:09 September 2022
Author:Neha Khetrapal & Divya Bhatia

Reconfigurations of Hindu temples and Practices in COVID-19 

Meaning on Monday

Troost 

Date:30 May 2022

Een inspirerende avond waar Michael Ignatieff vertelde hoe mensen door de eeuwen heen troost vonden, en hoe deze bronnen ook hem inspireren. De kern van zijn betoog echter deze avond, is het besef dat -hoezeer deze bronnen ook behulpzaam kunnen zijn in...

Meaning on Monday

Aandacht voor zin, vraagt om oogbeweging

Date:18 May 2022

Zorg voor zingeving -of ook levensbeschouwing- hoort steeds vaker tot het takenpakket van heel diverse professionals. Al langer zien we dat binnen zorg en (primair en voortgezet) onderwijs, maar ook daarbuiten. Waar het nog wat aan ontbreekt, zijn heldere...

Picture by Gabriella Clare Marino

De rol van religie in de verspreiding van Covid-19

Date:12 May 2022
Author:Joris Kregting

Nederland kreeg in 2020 te maken met Covid-19, en wel in twee golven. Nadat in Nederland op 27 februari 2020 de eerste besmetting met het COVID-19 virus was vastgesteld, nam in de dagen daarna het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in sneltreinvaart...

Picture by Gabriella Clare Marino

Kerkdiensten in coronatijd

Date:28 April 2022
Author:Mark Joosse & Hans Schaeffer
De Covid-19 pandemie heeft het religieuze en spirituele leven van mensen beïnvloed en verschillende existentiële vragen blootgelegd; vragen die betrekking hebben op de zin van het leven. In deze blogserie reflecteren religiewetenschappers, cultuurwetenschappers en theologen op de relatie tussen Covid-19, religie en zingeving. Zij baseren zich daarbij op onderzoek dat zij gedurende de pandemie uitvoerden en recent publiceerden in het tijdschrift Religie & Samenleving. Deze week schrijven Mark Joosse en Hans Schaeffer over kerkdiensten in coronatijd.
Picture by Gabriella Clare Marino

Church services in times of corona

Date:28 April 2022
Author:Mark Joosse & Hans Schaeffer
The Covid-19 pandemic has influenced people’s religious and spiritual lives, and has exposed a variety of existential questions; questions which concern the ultimate meaning of life. In this blog series, scholars of religion, culture and theologians reflect on the relationship between Covid-19, religion and meaning-making. Each blog discusses research that was conducted during the pandemic, and that was recently published in the Dutch journal Religie & Samenleving. This week, Mark Joosse & Hans Schaeffer on Church services in times of corona.
Meaning on Monday

Samen

Date:25 April 2022

Het werk is me op het lijf geschreven. Maar het ondernemen in de thuissituatie is wel heel alleen. Is mis het werken in een team. Het samen bedenken van wat je wilt doen en hoe je dat aanpakt. Ik zit nu te veel in mijn eigen hoofd.

Picture by Gabriella Clare Marino

Koninkrijk in wording: diaconale voedselhulp als prefiguratieve politiek

Date:14 April 2022
Author:Kirsten van der Ham, Thijs Tromp & Peter-Ben Smit
De Covid-19 pandemie heeft het religieuze en spirituele leven van mensen beïnvloedt en verschillende existentiële vragen blootgelegd; vragen die betrekking hebben op de zin van het leven. In deze blogserie reflecteren religiewetenschappers, cultuurwetenschappers en theologen op de relatie tussen Covid-19, religie en zingeving. Zij baseren zich daarbij op onderzoek dat zij gedurende de pandemie uitvoerden en recent publiceerden in het tijdschrift Religie & Samenleving. Deze week schrijven Kirsten van der Ham, Thijs Tromp en Peter-Ben Smit over diaconale voedselhulp als prefiguratieve politiek.
Picture by Gabriella Clare Marino

Kingdom in the making: diaconal food aid as prefigurative politics

Date:14 April 2022
Author:Kirsten van der Ham, Thijs Tromp & Peter-Ben Smit

During the first wave of the Covid-19 crisis, churches in Amsterdam Southeast joined forces to offer food aid. They delivered meals and food boxes to people who, due to the Covid measures, were unable take care of their own meals. It soon became clear that...